08.12.2017

Lausunto laiksi Ruokavirastosta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki Ruokavirastosta. Lailla perustettaisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi virasto, johon yhdistettäisiin nykyisten Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät.

Uuteen virastoon siirrettäisiin myös Maanmittauslaitoksesta tehtävät, jotka liittyvät tietohallinnon palvelujen tuottamiseen perustettavalle virastolle sekä laajemmin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoille ja laitoksille. Lisäksi sille siirrettäisiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyvät tehtävät.

Voimassa olevat lait Elintarviketurvallisuusvirastosta ja Maaseutuvirastosta kumottaisiin.

Tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää hallinnon rakenteita, tehostaa toimialan kokonaisohjausta, edistää toimintakulttuurin ja tietohallinnon kehittämistä sekä elintarvikeketjun toimijoiden näkökulman huomioon ottamista viranomaistoiminnassa vahvemmin. Lait tulisivat voimaan vuoden 2019 alusta.

ETL toteaa lausunnossaan, että uuden maakuntahallinnon myötä ohjaus yhdestä virastosta yhtenäistäisi todennäköisesti viraston antamaa ohjausta, mikä on elinkeinon kannalta suotavaa. Erityisen hyvänä ja tärkeänä ETL pitää sitä, että vientiasioiden hoitaminen on nimenomaisesti kirjattu Ruokaviraston laissa säädettyihin tehtäviin.

Lisätietoja antaa

Johtaja
Marleena Tanhuanpää
zneyrran.gnauhnacnn@rgy.sv
040 528 2207
@martanhuanpaa

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää