08.12.2017

Lausunnot elintarvikealan ammattitutkintojen perusteiden uudistamisesta

ETL on antanut opetusministeriölle kaksi lausuntoa, joista ensimmäinen koskee elintarvikejalostuksen ammattitutkinnon, elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon ja elintarvikealan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksia ja toinen leipomoalan ammattitutkinnon ja leipomoalan erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksia.

Tutkintojen perusteita uudistetaan, koska ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä myös tutkintojen rakenteita uudistettiin. Elintarvikealalla ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja kootaan muiden alojen tapaan isommiksi kokonaisuuksiksi.

Elintarvikealan perustutkinto on jo pidempään jakautunut eri osaamisaloihin, joiden mukaisesti koulutuksesta valmistuu leipomoalalle leipuri-kondiittoreita, liha-alalle lihatuotteiden valmistajia, meijerialalle meijeristejä ja elintarviketeknologian osaamisalalta elintarvikkeiden valmistajia. Tutkinnon nimi on kaikille sama, mutta valittu osaamisala määrittää, mihin työhön ja millä tutkintonimikkeellä koulutuksesta valmistuu.

Nyt samaa ideaa ollaan tuomassa ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin.

Esimerkiksi leipomoalalla on vastaisuudessa vain yksi ammattitutkinto, jonka tutkintonimikkeinä ehdotuksen mukaan ovat leipurikisälli, leipomoteollisuuden kisälli ja kondiittorikisälli.

Elintarvikepuolella taas jalostuksen ammattitutkinnot niputetaan yhteen tutkintoon samoin kuin teollisuuden tutkinnot yhteen nippuun. Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto jakaantuu elintarvikealan, liha-alan, meijerialan ja alkoholijuomien osaamisaloihin. Elintarviketeollisuuden ammattitutkinnossa osaamisalat ovat liha-, meijeri- ja elintarvikeala.

Elintarvikealan yrityksiä on osallistunut muutoksen valmisteluun. ETL toteaakin lausunnossaan, että tutkintojen perusteiden luonnokset ottavat nyt aiempaa paremmin huomioon työelämän ja yritysten tarpeet sekä tutkinnon osissa että vaadittavassa ammattitaidossa, ammattitaidon osoittamisessa ja hyväksytyn suorituksen kriteereissä.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää