08.11.2016

Parhaat ratkaisut syntyvät hyvässä yhteistyössä

Viennin heikko kehitys on ollut maamme talouden suuri ongelma jo vuosien ajan. Kesäkuussa tilanteen korjaamiseksi tehtiin kilpailukykysopimus, jonka tavoitteena on parantaa kilpailukykyä alentamalla yksikkötyökustannuksia. Sopimuksen keskeisiä ratkaisuja olivat työajan pidentäminen, nollakorotukset vuodelle 2017 ja sen jälkeen maltillinen palkkakehitys vientiliittojen määrittelemän ”Suomen mallin” pohjalta.

Elintarviketeollisuusliitto oli mielenkiintoisessa tilanteessa, sillä sopimuskumppaneistamme Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry ja Meijerialan Ammattilaiset MVL ry eivät hyväksyneet sopimusta. Uudistuksia kuitenkin tarvitaan, jotta heikon kannattavuuden kanssa painiva kotimainen elintarviketeollisuus pysyy elinvoimaisena tulevaisuudessakin ja työpaikat säilyvät Suomessa.

Yhteiset näkemykset muutostarpeista johtivat ETL:n ja SEL:n neuvottelemaan työehtosopimuksesta jo puoli vuotta ennen TES-kauden päättymistä. Lopputuloksena lokakuussa sovittiin nelivuotisesta työehtosopimuksesta, joka on voimassa 31.1.2021 asti.

Liitot sopivat, että vuoden 2017 palkantarkistus toteutuu kustannusneutraalina nollaratkaisuna. Seuraavien vuosien tarkistukset tehdään yhteisesti sovitun verrokkialoihin perustuvan laskentamallin mukaan. Laskentamallia ja menettelytapoja määritellessä tulimme samalla luoneeksi perustan Suomen malliksi. Toivottavasti tämä osataan hyödyntää mallin rakennustyössä, kopiointi on sallittu.

Työehtosopimuksessa sovittiin myös menettelytavasta, jolla kehitetään uusia työehtosopimusten työaikamääräyksistä poikkeavia työaikamalleja. Niillä pyritään vastaamaan muuttuneesta toimintaympäristöstä johtuviin uudenlaisiin tuotannollisiin tarpeisiin. Varsinkin leipomoalalta odotetaan esityksiä uusiksi työaikamalleiksi, mutta tarpeita on myös muiden elintarvikealojen yrityksillä.

Sujuvasti kulkeneet sopimusneuvottelut kertovat paitsi liittojen välisen neuvottelukulttuurin kehittymisestä, myös luottamuksen kasvusta. Luottamus ja hyvä neuvottelukulttuuri ovat tärkeitä lähtökohtia myös yrityksissä tapahtuvalle paikalliselle sopimiselle. Sitä voidaan tehdä asioissa, joista työehtosopimusten mukaan on mahdollista ja myös järkevää päättää yrityksessä.

Pitkäaikainen maltillinen työehtosopimus ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin kehitettävät työaikamallit auttavat varmasti osiltaan yrityksiä menestymään. Tärkeää on myös se, että elintarvikealan liitot ovat ilmaisseet yhteisen halun tehdä elintarviketeollisuudesta tulevaisuuden kasvuala, joka menestyy kovassa tuontikilpailussa, vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja pystyy vientimenestyksen kautta luomaan alalle uusia työpaikkoja. Tulevaisuus tehdään yhdessä!

Kommentointi

Nimi:
Otsikko:
Kommentti:
Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää