17.10.2018

Maistuva päivä -tempaus järjestetään nuorille tammikuussa

Kymmenet koululaisryhmät suuntaavat jälleen ensi tammikuussa tutustumaan elintarviketehtaisiin, kun vapaaehtoiset ETL:n jäsenyritykset avaavat ovensa Maistuva päivä -tempauksessa.

Nuoret pääsevät näkemään, miten ruokia, juomia ja herkkuja valmistetaan ja millaisia uramahdollisuuksia elintarvikeala tarjoaa. Yrityksiin voivat päästä vierailemaan hakemuksen lähettäneet yläkoululaiset tai lukiolaiset sekä heidän opettajansa.

– Maistuvalla päivällä luodaan pohjaa tulevaisuuden osaamiselle ja työvoiman saannille. Osallistuvat yritykset jäävät mieleen työnantajana, ja yrityksiin tutustuminen voi antaa nuorelle kipinän vaikkapa elintarvikealan opintojen pariin, ETL:n toimitusjohtaja Pia Pohja kertoo.

Nuorten mieliin on tärkeää jäädä, sillä elintarviketeollisuuden rooli työllistäjänä on suuri. Suomessa toimivat noin 1 700 elintarviketeollisuuden yritystä antavat työpaikan kaikkiaan 38 000 henkilölle.

– Elintarviketeollisuus on hyvä tulevaisuuden työpaikka, koska ruokaa tarvitaan aina. Työtehtävien kirjo on monipuolinen. Yrityksissä tarvitaan esimerkiksi tuotannon työntekijöitä, työnjohtajia, tuotekehittäjiä, laatuasiantuntijoita, prosessi-insinöörejä, digitalisaation asiantuntijoita sekä viennin, markkinoinnin ja myynnin osaajia, Pohja kuvailee.

Vierailu voi rohkaista valitsemaan elintarvikealan

ETL kysyi viime tammikuussa Maistuvaan päivään osallistuneilta yrityksiltä, miksi ne pitivät tärkeänä olla mukana tempauksessa ja millaisia kokemuksia siitä saatiin. Vastanneiden mukaan parasta antia olivat nuorten ja opettajien tapaaminen sekä mahdollisuus kertoa heille toiminnastaan. 

”Vierailun hyöty konkretisoituu muutaman vuoden kuluttua, kun koululaiset ovat 18-vuotiaita ja voivat hakeutua meille kesätöihin, tai jopa suunnata tulevaisuuden urapolkuaan elintarviketeollisuuteen”, kuvaili erään yrityksen vastaaja.

Myös päivään osallistuneita opettajia, opinto-ohjaajia ja koululaisia pyydettiin antamaan palautetta. Opettajien vastauksista välittyi, että vierailuilla voi todella olla merkitystä oppilaiden tuleviin opiskelu- ja alavalintoihin. ”Elintarvikeala tuli tutummaksi, joten luulen, että oppilaille tuli rohkeutta valita se”, kirjoitti osallistunut opettaja.

Pisteitä koemaistelusta ja tehdaskierroksesta

Koululaiset kuvailivat päivää kivaksi ja mielenkiintoiseksi. Koemaistelut, tehdaskierrokset ja muu toiminnallinen ohjelma olivat mieluisaa tekemistä, ja mukava henkilökunta sekä hyvä ruoka saivat pisteitä. Palautelomakkeen täyttäneistä koululaisista reilu viidennes piti elintarviketeollisuutta varteenotettavana tulevaisuuden työpaikkana itselleen.

– Yhdessä voimme vaikuttaa elintarviketeollisuudesta välittyviin mielikuviin ja alan suosioon nuorten keskuudessa. Toivottavasti mahdollisimman moni jäsenyrityksistämme lähtee tälläkin kertaa tempaukseen mukaan, Pohja kannustaa.

Maistuva päivä järjestetään nyt kokonaisena teemaviikkona, jonka ajankohta 21.1.–25.1.2018. Yritykset ja koulut voivat sopia vierailun parhaiten sopivaan päivään viikon aikana. Yritysten ilmoittautuminen vierailukohteeksi on käynnissä 31.10. saakka. Koulujen haku Maistuvaan päivään tapahtuu marraskuussa.

Makeisten koemaistelua ja arviointia Fazerin Maistuvassa päivässä tammikuussa 2018.

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.