15.06.2017

Sucros ja Valio palkittiin energiansäästöstä – ylittivät tavoitteensa kirkkaasti

Sitoutumista energiatehokkuuden edistämiseen. Ansiokkaita käytännön toimia. Yli tavoitteiden saavutettuja tuloksia. Säntillistä raportointia ja suunnitelmallista etenemistä kohti energiankäytön tehostamista myös tulevaisuudessa.

Siinä perusteita, joilla työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, Energiavirasto ja Motiva palkitsivat tänään Sucroksen ja Valion Energiatehokkuussopimusten 20-vuotisjuhlaseminaarissa Finlandia-talolla.

Energiatehokkuustyössä vuosina 2008–2016 ansioituneita yrityksiä eri toimialoilta sekä kuntia eri puolilta Suomea palkittiin kaikkiaan 18.

Sokerituotteita valmistava Sucros-konserni on ollut mukana Energiatehokkuussopimusten energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmassa ja meijerialan Valio Oy elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmassa.

Taloudellista säästöä, mainetta vastuullisuudesta

Sucros-konserni toteutti sopimuskaudella yli 40 energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävää toimenpidettä Säkylän ja Kirkkonummen Porkkalan-tehtaillaan. Niiden ansiosta yhtiön vuosittaisen energiankäytön tehostuminen ylitti suvereenisti vuoden 2016 lopussa koko sopimuskauden hengen mukaisen 9 prosentin säästötavoitteen.

Sucros on jo liittynyt mukaan parantamaan energiatehokkuutta myös uudella sopimuskaudella vuosina 2017–2025.

– Yhtiömme tavoittelee kannattavaa ja kestävää kasvua. Tähän kokonaisuuteen energiansäästötoimet sopivat erinomaisesti, sillä ne pienentävät tuotantokustannuksia. Energiatehokkuuden parantaminen on myös vahvistanut mainettamme ympäristövastuullisena yrityksenä, projektipäällikkö Samuli Toivanen luettelee.

Investointeja ja uusia toimintatapoja

Valio saavutti energiatehokkuussopimuksen tavoitteensa puolitoistakertaisesti vuoden 2016 lopussa. Tämän säästön syntymiseksi yhtiössä toteutettiin yli 130 energiatehokkuustoimenpidettä. Suurimmat säästöt saatiin aikaan investoimalla lämpöpumpputekniikkaan.

Myös Valio on liittynyt mukaan uudelle sopimuskaudelle. Jokaisella tehtaalla on energiatehokkuusasioista vastaava henkilö, joka tuntee tuotantoyksikkönsä ja osaa tunnistaa energiaa säästäviä ratkaisuja.

– Valio on nähnyt energian säästämisen ja uusiutuvan energian lisäämisen tärkeäksi osaksi vastuullista liiketoimintaa, sekä ympäristön että taloudellisen toiminnan kannalta. Olemme kiitollisia, että olemme voineet osallistua energiatehokkuustyöhön ja toivomme että kaikilla olisi tähän mahdollisuus, energiapäällikkö Peter Fabritius sanoo.

Konsernitason tehtävänä on tukea, välittää hyviä ideoita ja sparrata tuotantolaitoksia entistä parempiin suorituksiin energiansäästössä. Aina ei välttämättä tarvita rahallisia panostuksia, vaan Valiolla on löydetty myös fiksuja keinoja yksinkertaistaa prosesseja ja säästää siten energiaa.

Vapaaehtoisuus osoittaa voimansa

Elintarviketeollisuusyritykset ovat osallistuneet muun teollisuuden ohella esimerkillisesti energian säästötalkoisiin vapaaehtoisuuteen pohjautuvilla sopimuksilla. Tällaiset sopimukset ovat tehokas keino täyttää EU:n tiukkoja velvoitteita energian tehokkaammasta käytöstä sekä vastata huutoon ilmastonmuutoksen jarruttamiseksi.

Edellisellä sopimuskaudella, vuosina 2008–2016, vapaaehtoisilla toimilla saavutettiin ennakkotietojen mukaan energiansäästö, joka vastaa lähes 2 miljoonan kerrostaloasukkaan vuotuista lämmitysenergian tarvetta! Yrityksissä ja kunnissa on tehty kahdeksan vuoden aikana toimia niin, että ne tuottavat tänä vuonna ja myös tulevina vuosina säästöä yhteensä lähes 16 terawattituntia. 

Lämmitys ja jäähdytys tyypillisiä säästökohteita

Viime energiatehokkuussopimuskaudella saavutetut yksityiskohtaiset tulokset valmistuvat loppukesästä, mutta jo ennakkotietojen perusteella voi todeta, että elintarviketeollisuuden yritykset ovat ylittäneet säästötavoitteensa kirkkaasti.

Erilaisilla toimilla on saatu aikaan energiansäästöä enemmän kuin tavoitetta asetettaessa ennakoitiin, mikä tarkoittaa yrityksille myös huomattavia kustannussäästöjä.

Elintarviketeollisuudessa säästötoimet liittyvät tyypillisesti tuotannon lämmitys- ja jäädytysvaiheisiin, joiden osuus energiankulutuksesta on suuri. Lämpöä otetaan talteen ja käytetään uudelleen esimerkiksi käyttöveden lämmitykseen.

Mukana nyt 24 elintarvikeyritystä, lisää mahtuu!

Energiatehokkuussopimukseen liittyvä yritys asettaa itselleen määrällisen tavoitteen energiankäytön tehostamisessa ja toteuttaa toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

Valtaosa ruoka- ja juoma-alan yrityksistä on liittynyt elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan, kuten Valio, mutta jos vuosittainen energian käyttö ylittää yrityksen yhdellä tai useammalla toimipaikalla 100 gigawattituntia, on myös mahdollista liittyä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan, kuten Sucros.

Tämän vuoden alusta käynnistyneeseen, vuodet 2017–2025 kattavaan elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaan on tähän mennessä liittynyt 24 yritystä. Tavoitteena on, että vuoden 2018 loppuun mennessä mukana olisi sellainen määrä yrityksiä, että niiden energiankäyttö kattaa 60 prosenttia ohjelman piiriin kuuluvasta energiankäytöstä.

Ohjeelliseksi energiansäästötavoitteeksi (gigawattitunteja) koko kaudelle on asetettu 7,5 prosenttia ja välitavoitteeksi 4 prosenttia vuodelle 2020.

– Mukaan mahtuu vielä! Kaikki elintarvikeyritykset, suuret ja pienet sekä aiemmin mukana olleet ja ensikertalaiset ovat tervetulleita, ETL:n toimialapäällikkö Irina Simola kannustaa.

Maksuton neuvota ja energiatuki hyödynnettävissä

Yritys liittyy energiatehokkuussopimustoimintaan allekirjoittamalla liittymisasiakirjan toimialansa toimenpideohjelmaan ja sitoutumalla tehostamaan energiankäyttöä siinä esitettyjen toimenpiteiden ja tavoitteiden mukaisesti. ETL hallinnoi sopimusjärjestelmään kuuluvaa elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmaa.

Sopimukseen liittyminen antaa yritykselle ”raamit” järjestelmälliseen ja tavoitteelliseen energiansäästöön. Sopimukseen liittyneet saavat Motiva Oy:n järjestämää maksutonta energiatehokkuusneuvontaa. Lisäksi energiatehokkuusinvestointeihin on mahdollista saada harkinnanvaraista energiatukea.


Sokerijuurikkaiden käsittelyä Sucroksen Säkylän-tehtaalla. Kuva: Sucros

Seinäjoen tuotantolaitoksella valmistetaan muun muassa kaikki Valion levitteet. Laitoksella otettiin vuonna 2012 käyttöön kaksi Euroopan suurinta ilmalämpöpumppua energiatehokkuutta lisäämään. Kuva: Valio

Lue lisää:

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää

Uutiskattaus

ETL:n sidosryhmäjulkaisu Uutiskattaus kokoaa elintarviketeollisuuden kuulumiset muutaman kerran vuodessa.