Blogi

Yhteistyötä tarvitaan luonnon monimuotoisuuden edistämisessä

Kirjoittanut: Mari Raininko

Julkaistu:

Julkisuudessa käydään yhä enenemässä määrin keskustelua luonnon monimuotoisuudesta. Tietoisuus luontokadon vakavuudesta on lisääntynyt. Halutaan ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla luontokatoa voidaan ehkäistä.

Tämä näkyy niin globaalissa, EU-tason kuin kansallisessa viitekehyksessä. Joulukuussa 2022 YK:n luontokokous saavutti yhteisymmärryksen luontokadon pysäyttämisen tavoitteesta vuoteen 2030 mennessä. Myös EU on tarttunut teemaan aktiivisesti. Luonnon monimuotoisuuteen suoraan tai välillisesti vaikuttavia lainsäädäntöaloitteita tehdään lähes liukuhihnalta. Myös kansallisesti asia on korkealla prioriteettilistalla. Uusi kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia on viimeistelyvaiheessa.

Jotta luontokadon pysäyttämisessä onnistutaan, on tärkeää, että asiaa katsotaan eri yhteiskunnan tulokulmista. Esimerkiksi muutama viikko sitten julkaistussa Suomen Dasgupta-selvityksessä korostettiin sitä, että talouden kaikilla sektoreilla on vaikutuksia luontokatoon ja mahdollisuuksia sen ehkäisyyn.

Hyvä, että tähän tarpeeseen on tartuttu myös hallinnossa. Maaliskuun alussa julkaistaan ympäristöministeriön toimeksiannosta Mari Pantsarin toteuttama selvitys elinkeinoelämän näkemyksistä ja toiveista teemaan liittyen. Toivottavasti näkemykset otetaan huomioon myös aihealueen jatkovalmistelussa.

Yhteistyö hallinnon ja elinkeinoelämän kesken sekä tavoitteiden että toimenpiteiden valmistelussa on välttämätöntä, koska luonnon monimuotoisuudella on suora vaikutus myös elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin.

Elintarvikealalla yhteys luontoon on läheisempi kuin monilla muilla toimialoilla, joten myös luonnon monimuotoisuuden tärkeys on helpompi ymmärtää. Voidaan sanoa, että luonnon monimuotoisuus on elintarviketuotannon perusta. Samalla se tuo myös haasteita. Näemme luonnon monimuotoisuuden ja toisaalta luontokadon vaikutukset suoraan ja välillisesti. Yhteinen tilannekuva ja ymmärrys tavoitteista ja toimenpiteistä luontokadon pysäyttämiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta asioita saadaan vietyä yhteistuumin eteenpäin.

Elintarviketeollisuudessa yhteistä näkymää toimialan tavoitteista ja toimenpiteistä luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi kartoitetaan tekeillä olevalla biodiversiteettiselvityksellä. Selvityksellä haetaan vastauksia toimialan tavoitteisiin luonnon monimuotoisuuden saralla. Selvityksellä pyritään tukemaan myös elintarvikealan yrityksiä heidän omassa luonnon monimuotoisuustyössään. Selvitys valmistuu toukokuun loppuun mennessä.
Onnistuneella yhteistyöllä voidaan luoda selkeät tavoitteet ja pelisäännöt ratkaisujen löytämiselle.

Mari Raininko
Toimialapäällikkö


Elintarvikealalla yhteys luontoon on läheisempi kuin monilla muilla toimialoilla.
(Kuva: Valio | Lauri Hyyppä)

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Mari Raininko

Toimialapäällikkö

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset