Artikkeli

Yhteistyön supervuosi

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Mikko Käkelä kuvaa liiton vuotta 2023 vaikuttavien aikaansaannosten, onnistumisten ja yhteistyön supervuodeksi. Yhteistyö oli tiivistä ja moniulotteista niin liiton sisällä, jäsenyritysten kanssa kuin sidosryhmien kesken.

Ennakoiva ja etupainotteinen vaikuttaminen, virtaviivaiset työprosessit, jäsentyytyväisyys ja henkilöstön hyvinvointi nimettiin yhdessä henkilöstön kanssa toiminnan kehittämisen johtotähdiksi.

Uskollisuus strategialle

Liiton strategian mukaisesti ETL on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Tavoitteena on uudistuva, vetovoimainen ja menestyvä ruoka-ala, joka luo hyvinvointia Suomeen. Vaikuttamistyön strategisia teemoja on neljä: työ ja osaaminen, toimiva ja ennakoitava kotimarkkina, vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä digitalisaatio ja data.

Historian ensimmäinen ruoka-alan eduskuntavaalikiertue vieraili kertomusvuonna kaikissa Manner-Suomen vaalipiireissä. ETL järjesti keskustelutilaisuuksia yhdessä jäsenyritystensä kanssa, tapasi vaikuttajia ja ETL:n asiantuntijat laativat lukuisia mielipidekirjoituksia.

Ruoka-alan tavoitteita huomioitiin hyvin maan uuden hallituksen ohjelmassa, joka julkistettiin kesäkuussa. Myös useat liiton tavoitteet modernista työelämästä kirjattiin haalitusohjelmaan, mutta esteiden purkaminen työperäiseltä maahanmuutolta ei edennyt toivotusti.

Uudistuva toimiala, moderni työelämä

Kertomusvuonna neuvoteltiin uudet työehtosopimukset ETL:n kaikille sopimusaloille. Loppuvuonna useita jäsenyrityksiä joutui poliittisten lakkojen kohteeksi, mikä haittasi tuotantoa.

Laatuaan ensimmäinen kattava selvitys elintarvikealan koulutuksesta valmistui. Käynnistettiin myös hankkeita elintarvikealan työn tulevaisuuden ennakoimiseksi, alan vetovoiman parantamiseksi ja työelämän monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Yhteiskunnalla on suuret odotukset ruoka-alan uudistumiselle. Kertomusvuonna yritysten toimintaolosuhteita leimasivat kustannuskriisin huippu, kuluttajien ostovoiman hiipuminen ja kasvanut hintavetoisuus sekä raaka-aineiden saatavuushaasteet.

Terveysperusteisesta verosta keskusteltiin julkisuudessa vilkkaasti ja ETL perusteli, miksi tällainen vero on tarpeeton. Yhdessä jäsenyritysten ja VTT:n kanssa käynnistettiin alan TKI-tiekartan laatiminen ensimmäisenä toimialana Suomessa!

Elintarviketurvallisuuden alati tiukkenevat vaatimukset olivat yhä vahvemmin esillä elintarvikeketjun toimintaympäristössä. Pohjoismaiset ravitsemussuositukset uudistettiin, ja niissä oli ensi kertaa mukana ympäristö- ja ilmastonäkökulma.

Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä

Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen vaikuttamistyötä selkeyttämään laadittiin vastuullisuustiekartta. Yhdessä jäsenyritysten kanssa laadittiin selvitys elintarviketeollisuuden luontovaikutuksista.

Painopisteitä vaikuttamisessa olivat pakkauksia ja pakkausjätettä koskevan EU-asetuksen valmistelu, metsäkatoasetuksen kansallinen toimeenpano ja biokaasun tuotantoedellytykset.

Elintarviketeollisuus kunnostautui edelleen ympäristövaikutusten vähentämisessä vapaaehtoisten sitoumusten avulla (kerta-annospakkausten green deal, materiaalitehokkuuden sitoumus, energiatehokkuussopimukset).

Ruoka-alaa haastetaan uuteen digi- ja data-ajatteluun. Liitto käynnisti työn alan data- ja digiosaamisen tiekartan laatimiseksi. Tavoitteena ovat yhtenäiset standardit ja kustannustehokas malli vastuullisuustiedon liikkumiseen ruokaketjussa kaikkiin suuntiin.

Mainehyppy

Liiton maineessa ja mielikuvissa Elintarviketeollisuusliitosta oli tapahtunut T-Medialla teetetyn selvityksen mukaan huomattavaa parannusta edellisestä mittauksesta vuodelta 2019.

Kertomusvuonna laadittiin viestintästrategia jäsenyritysten sparraamana ja käynnistettiin säännölliset toimitusvierailut. Verkkosivut ja jäsensivut uudistettiin. Jäsenwebinaarit vakiinnuttivat paikkansa tiedon jakamisen ja koulutuksen kanavana. Elintarvikepäivä ja Maistuva päivä -teemaviikot olivat suosittuja tapahtumia.

Liiton tavoitteet vuoden 2024 EU-vaaleihin laitettiin valmisteluun.

  • Tutustu vuosikertomukseen TÄSTÄ (pdf)

 

 

Lisätietoja

Mikko Käkelä

Toimitusjohtaja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset