Artikkeli

Uudistuva työelämä: Olvilla reilu meininki syntyy avoimuudesta ja arvostamisesta

Julkaistu:

Pomoa on helppo lähestyä. Kynnys ottaa puheeksi vaikeitakin asioita on matala. Virheistä ei tuomita, niistä opitaan. Seistään sanojen takana. Tarvittaessa työpaikalle tullaan vapaaehtoisesti apuun vaikka vapaa-ajalta. Muun muassa näistä tekijöistä rakentuu hyvä yhteispeli iisalmelaisella Olvilla, joka on EK:hon kuuluvan Elintarviketeollisuusliiton jäsenyritys.

Olvin täyttöosastolla Iisalmessa pakataan sesongissa kuudella linjalla 80 hengen voimin juomia erilaisiin pakkausmuotoihin ja eri alustoille. Töitä tehdään kolmessa vuorossa, sesonkien aikana myös viikonloppuisin.

Kysyimme kahdelta olvilaiselta, täyttöosaston päällikkö Jarno Sallasrinteeltä ja työnjohtaja Ville Ahoselta, miten työpaikan arjessa ja henkilöstön johtamisessa syntyy hyvä yhteispeli ja reilu meininki.

Millainen on unelmapomo ja unelma-ammattilainen?

Jarno & Ville: Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei varmaankaan ole olemassa, mutta poimimme Olvin täyttöosaston päivittäisestä kanssakäymisestä meille tärkeitä pointteja:

 • Puolin ja toisin on tärkeää olla mahdollisimman avoin ja helposti lähestyttävä. Avoin tiedonkulku vähentää huhuja ja edesauttaa asioiden nopeaa etenemistä ja kehittymistä.
 • Kynnyksen tulla puhumaan esimiehen kanssa vaikeistakin asioista pitää olla matalalla. Henkilöstöasioissa on tärkeää puuttua erimielisyyksiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Sekä esimiesten että työntekijöiden on kohdeltava toisiaan tasapuolisesti ja otettava ihmisten erilaisuus huomioon. Vaikka monet osastomme töistä ovat aika tarkkaan vakioituja, työntekijöiden työsuoritus voi silti olla erilainen. Se tuo vaihtelua päivittäiseen tekemiseen ja jaksamiseen.
 • Hyvä pomo seisoo sanojensa takana ja kantaa vastuun päätöksistään, joskus huonoistakin. Hyvä työntekijä myös ottaa ja kantaa vastuunsa. Tästä rakentuu luottamus työntekijöiden ja esimiesten välille.
 • Olvilla kulttuuriin kuuluu, että virheistä ei tuomita, vaan niistä opitaan. Aina pyritään löytämään juurisyy tapahtuneelle ja miettimään yhdessä, miten mahdollinen ongelma olisi ollut vältettävissä. Tämä liittyy osaltaan jatkuvan parantamisen kulttuuriin yrityksessämme. Samaa virhettä ei haluta toistaa uudestaan. Asioita ja toimintoja kehitetään yhdessä.
 • Muuttuvassa ja alati kehittyvässä työympäristössä esimiehiltä ja työntekijöiltä vaaditaan kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin. Kysytään myös taitoa muuntautua tilanteiden mukaan. Hyvä pomo motivoi tiimiään antamalla sopivasti haasteita ja itsenäistä vastuuta.
Kerro jokin hyvä onnistuminen, josta haluat kehua teidän johtoanne ja henkilöstöänne

Jarno & Ville: Kun Olville suunniteltiin uutta tuotantolinjaa ja sitä otettiin käyttöön, myös henkilöstön ideoita ja mielipiteitä kuunneltiin. Tämä on hyvä osoitus siitä, että johto luottaa alaisiin ja arvostaa työntekijöiden kokemusta ja ammattitaitoa.

Viime kesänä, kun juomien kysyntä nousi huippulukemiin, pystyimme koko täyttöosastona vastaamaan kovaan kysyntään toimimalla joustavasti tiimissä. Työntekijät vaihtoivat tavallista ripeämpään tahtiin tehtäviä eri työpisteiden välillä ja myös työnjohto osallistui linjojen työtehtäviin.

Olvin johto on aina hyvin tilanteen tasalla ja reagoi muutoksiin nopeasti. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, miten olemme selviytyneet koronapandemian aikana. Myös ajantasainen ja nopea tiedottaminen toimii yrityksessä hyvin.

Kerro esimerkki tilanteesta, jolloin olet kokenut, että organisaatiossanne joukkuepeli toimii

Jarno & Ville: Viime kesänä sattui isohko, odottamaton konerikko. Se piti tietenkin saada korjatuksi mahdollisimman nopeasti. Työntekijöitä tuli vapaaehtoisesti töihin jopa vapaa-ajalta ja myös ylitöihin löytyi ennätysmäärä halukkaita. Menetetty tuotanto pystyttiin paikkaamaan ennätysajassa. Tilanteesta selvittiin, kun kaikki puhalsivat yhteen hiileen.

Työyhteisössämme vaikuttaa edelleen hyvä, entisaikojen Olvi-henki. Se on säilynyt siitäkin huolimatta, että esimerkiksi täyttöosaston henkilökunnan määrä on moninkertaistunut vuosien aikana.


Ville Ahonen ja Jarno Sallasrinne työskentelevät Olvin täyttöosastolla Iisalmessa.

Olvi Oyj

 • Emoyhtiö perustettu Iisalmessa vuonna 1878
 • Toimii paikallisesti Suomessa, Tanskassa, Baltian maissa ja Valko-Venäjällä
 • Liikevaihto 414,9 miljoonaa euroa v. 2020
 • Vientiä 50 maahan
 • Henkilöstöä yhteensä 1 911, Suomessa 389
 • Huomattava kesätyöllistäjä
 • Pitkät työurat, keskimääräinen työskentelyaika 14,4 vuotta

Juttu on julkaistu Elintarviketeollisuusliiton yritysesimerkkinä Elinkeinoelämän keskusliiton Uudistuva työelämä -kirjoitussarjassa 7.10.2021.

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset