Blogi

Turha byrokratia pois investointien tieltä

Kirjoittanut: Jukka Ihanus

Julkaistu:

Maan hallitus linjasi jo puoliväliriihessään keväällä 2020, että investointien lupakäsittelyä pitää nopeuttaa. Työ sai lisävauhtia, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan nostatti tarpeen kytkeytyä irti fossiilisesta energiasta mahdollisimman nopeasti.

Luvitusjumin purku on nyt lähtenyt liikkeelle poliittisen hieromisen jälkeen. Eduskunta on juuri saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen, jonka tavoitteena on nostaa viranomaisille ja tuomioistuimiin kertyneiden hakemuspinojen päällimmäisiksi omavaraisuutta ja päästöjen vähentämistä tukevat vihreän siirtymän hankkeet.

Uudistuksen tavoitteet ovat kannatettavia.

Kansanedustajien pöydällä olevassa esityksessä on kuitenkin seikkoja, jotka vaatisivat korjaamista tai täsmentämistä. Valiokuntakäsittelyssä on esimerkiksi tärkeää varmistaa, että teollisen mittakaavan biokaasulaitokset kuuluvat lupakäsittelyssä etusijan saavien hankkeiden joukkoon. Se on edellytys myös hallituksen biokaasutavoitteiden toteutumiselle.

Kotimainen lantabiokaasu parantaa Suomen polttoainetuotannon omavaraisuutta. Investoinnit elintarviketeollisuuden ja maatalouden sivuvirtojen käsittelylaitoksiin lisäävät kotimaisen uusiutuvan biopolttoaineen käyttöä tuotannossa ja liikenteessä. Samalla kotimaisen kierrätetyn fosforin ja typen käyttö tehostuu.

Kysymyksiä herättää myös lakiluonnoksessa mukana oleva ”ei merkittävää haittaa”-periaate, joka liittyy EU:n kestävän rahoituksen luokitukseen ja jota ei ole rakennettu käytettäväksi investointilupien kriteerinä. Periaatetta ei myöskään ole määritelty Suomen lainsäädännössä.

Lainsäädännön tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vuoksi periaate on yritysten kannalta kestämätön, koska se luo epävarmuutta sellaisten hankkeiden toteuttamiseen, jotka tähtäävät omavaraisuuden kasvattamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Onkin perustelua poistaa vaatimus eduskuntakäsittelyssä, koska se monimutkaistaa lupakäsittelyä ja voi toimia lain tarkoitusta vastaan peräti hidastaen investointien etenemistä.

Korjaamista hallituksen esityksessä kaipaa sekin, että kiertotaloutta edistävät investoinnit eivät ole mukana etusijan piirissä. Kiertotalouden edistäminen on kuitenkin ollut yksi hallituskauden keskeisiä painopisteitä sekä kotimassa että EU:ssa. Nyt olisi käsillä konkreettinen mahdollisuus edistää myös kiertotaloutta!

Kolmella loikalla sujuvampaan lupakäsittelyyn

Hallituksen esitys vie oikeaan suuntaan, mutta ei vielä riitä. Tulevalla vaalikaudella on päätettävä pysyvistä muutoksista, joilla varmistetaan, ettei turha byrokratia estä elinkeinoelämän investointihankkeiden viemistä maaliin. Jos investoiminen Suomeen koetaan vaikeaksi tai prosessia on vaikea ennakoida, investoinnit ja työpaikat menevät muualle.

Pitkälle päästäisiin ottamalla kolme loikkaa lupakäsittelyjen nopeuttamiseen.

Ensimmäinen loikka sujuvalla käsittelylle olisi digitalisoida prosessi ja taata riittävät resurssit eri viranomaisille. Toiseksi olisi edettävä yhden luukun periaatteesta kohti yhden päätöksen periaatetta, jossa useita eri lupia vaativa investointihanke saa vain yhden viranomaispäätöksen. Kolmanneksi lupien käsittelyn kestolle olisi asettava takaraja parantamaan ennakoitavuutta.

Turhaa byrokratiaa karsisi, että siirryttäisiin nykyistä laajemmin toiminnan luvanvaraisuudesta ilmoitusmenettelyyn niissä hankkeissa, jotka ovat esimerkiksi teknologialtaan tunnettuja ja vakiomuotoisia. Hankkeiden luvitusta koskevasta lainsäädännöstä pitäisi poistaa myös EU:n minimivaatimukset ylittävä kansallinen sääntely.

Näillä askelmerkeillä seuraavalla hallituksella on mahdollisuus edistää investointeja ja työpaikkojen syntymistä koko Suomeen.

– Kirjoittaja työskentelee yhteiskuntasuhteiden johtajana Elintarviketeollisuusliitossa

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Jukka Ihanus

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset