Blogi

Terveiset Säätytalolle: Vain kilpailukykyiset yritykset kasvattavat kansantaloutta

Julkaistu:

Säätytalolla neuvotellaan vielä eduskuntavaalien voittajan, SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen johdolla uudesta hallitusohjelmasta. Siellä ratkaistaan Suomen suunta todennäköisesti seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Neuvoja neuvottelijoille on tulvinut jo ennen vaaleja ja ohjeita tulee vielä täältäkin lisää.

Elintarviketeollisuus lähettää Säätytalolle terveisiä: Kotimainen elintarviketeollisuus voi kasvaa, työllistää, viedä ja tuottaa lisäarvoa vain, jos kotimarkkina on vahva eikä verotuksella ja lainsäädännöllä kuristeta yrityksiä eikä kuluttajien ostovoimaa.

Jos suomalainen elintarvikeala ajetaan vielä tiukemmalle kuin nyt, vaihtoehto ei ole, että suomalaiset lakkaavat syömästä vaan että he siirtyvät syömään tuontiruokaa.

Kotimainen elintarviketeollisuus voi kasvaa vain innovaatioilla, lisäarvotuotteilla, jalostusarvoa kasvattamalla ja vientiä lisäämällä.

Yksi tärkeimmistä linjauksista Säätytalolla on verotus.

Hyvälle verojärjestelmälle tunnusomaista niin yritysten, kuluttajien kuin verottajankin kannalta ovat tasapuolisuus, läpinäkyvyys ja ennakoitavuus. Hyvä verotus on myös sellaista, ettei se vääristä kilpailukykyä kotimarkkinoilla eikä heikennä suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisesti.

Elintarvikeyritysten valmistamiin ruokiin, juomiin ja herkkuihin kohdistuvat valmisteverot haittaavat yritysten mahdollisuuksia kilpailla Suomen keskittyneillä kotimarkkinoilla. Lisäksi ne vaikeuttavat vientiponnisteluja.

Valmisteverot lisäävät tuottamatonta työtä ja vähentävät yritysten panostuksia investointeihin ja tuotekehitykseen. Siksi Suomessa kannettavat, tullinimikkeisiin perustuvat virvoistusjuomavero ja juomapakkausvero on poistettava.

Ruuan tuotannosta ja kulutuksesta aiheutuu kiistatta ilmastovaikutuksia. Puhtaasti elintarvikkeisiin kohdistuvat ilmastoperusteiset verot eivät kuitenkaan ohjaa tuotantoa tai kulutusta ilmastoystävällisempään suuntaan.

Kestävää kehitystä edistävästä verotuksesta tarvitaan laajempi ratkaisu, joka vie koko yhteiskuntaa toivottuun suuntaan.

Suomalaiset elintarvikeyritykset ovat jo vastuullisen liiketoiminnan etujoukoissa. Ruoka- ja juomayritykset hidastavat ilmastonmuutosta joka päivä vahvoilla vastuullisilla toimilla, kuten ruokahävikin vähentämisellä, energia- ja materiaalitehokkuuden lisäämisellä, sivuvirtojen hyödyntämisellä ja kierrätyksestä vastaamalla.

Ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa vain laajalla yhteistyöllä ja monipuolisella työkalupakilla – niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Hallitusohjelmaneuvottelijat hohoi! Tehkää linjauksia, jotka edistävät tervettä kilpailua, lisäävät työllisyyttä ja parantavat suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Elintarviketeollisuus on tässä työssä mielellään mukana!

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset