Avainsana: Talouskatsaus

Elintarviketeollisuus luovii uudessa tilanteessa, jossa pitää toimia nopeasti ja päättäväisesti paremman tulevaisuuden puolesta. Ruokaketjun sopimuksiin tarvitaan nykyistä enemmän joustoa, jotta kustannusten muutokset välittyisivät ketjussa tehokkaammin eri toimijoille. Elintarviketeollisuuden tuoreen talouskatsauksen mukaan ruokia ja juomia valmistavat yritykset ovat selkeästi etulinjassa ottamassa vastaan kustannuspainetta, joka syntyy etenkin alkutuotannosta ja energian hintojen noususta. Valitettavasti kustannuskriisi ei osoita laantumisen […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Talouskatsaus: Ruokaketjun kustannuspaine kerääntyy elintarviketeollisuuden harteille
 • Tags:

Elintarviketeollisuus ei ole vielä päässyt muiden teollisuudenalojen tapaan kiinni pandemian jälkeiseen kasvuun. Lähestyvästä joulusesongista huolimatta ruokayritysten tuotanto-odotukset ovat yhä heikot. Myös vientikysyntä on ollut enintään samalla tasolla kuin viime vuonna. Ruokien ja juomien valmistamisen kustannukset ovat kasvussa. Merkittävintä kustannusten nousu on raaka-aineissa. Kustannukset eivät ole siirtyneet elintarvikkeiden kuluttajahintoihin, jotka ovat nousseet Suomessa maltillisemmin kuin EU-maissa […]

 • Posted in Talouskatsaus
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuuden talouskatsaus | marraskuu 2021
 • Tags:

Keväinen virkoaminen ei vielä näy elintarviketeollisuudessa samalla tavalla kuin muilla teollisuudenaloilla, joilla elpyminen koronapandemian aiheuttamasta pudotuksesta on jo päässyt käyntiin. Elintarviketeollisuuden vahva kohtalonyhteys matkailu- ja ravitsemisalaan ennakoi, että ruokia ja juomia valmistavien yritysten tilanne voi palata normaalimmaksi vasta, kun ihmiset pääsevät taas ruokailemaan ravintoloihin ja matkustamaan. Etenkin juoma-ala ja pk-yritykset ovat kärsineet poikkeusoloista. Elintarvikeviennin nousutrendissä […]

Tunnelma elintarviketeollisuudessa vuoden 2021 kynnyksellä on talvisen kolea. Yritysten luottamus tulevaan on heikentynyt alkuvuoteen verrattuna, tilaukset ovat vähentyneet ja koronapandemian aiheuttamat vaikeudet alkavat näkyä tuotantoluvuissa. Kausitasoitettu tuotanto kasvoi elintarviketeollisuudessa lokakuussa vaatimattomat 0,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Joulusesonkiin valmistuvalle ja vientikasvuun pyrkivälle alalle se on vähän. Tuleva vuosi voi olla kysynnän puolesta elintarviketeollisuudelle vieläkin haastavampi kuin kulunut […]

Koronakevään aikana elintarvikeyritysten luottamus talouteen on romahtanut useissa Euroopan maissa. Suomessa luottamusindikaattori ei ole heikentynyt yhtä paljon. Elintarviketeollisuuden suhdannekuva on lievästi normaalia harmaampi, mutta tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat luottavaiset. Yritysten tilauskirjat ovat ohentuneet ja yleiset suhdannenäkymät heikentyneet. Siitä huolimatta elintarviketeollisuus kokonaisuudessaan ei näytä kärsineen koronakriisistä yhtä paljon kuin teollisuus keskimäärin. Poikkeustilan aikana elintarvikkeiden kuluttajahinnat ovat nousseet […]

Vuodenvaihteen kynnyksellä elintarvikeyritykset arvioivat näkymänsä hienoisen nousuvireisiksi. Loppuvuoden myyntiin ja viennin hyvään vetoon kohdistuu suuria odotuksia. Peräti 82 prosenttia suomalaisista pitää nyt tärkeänä syödä kotimaista ruokaa, mikä kannustaa alaa kehittämään tarjontaansa kuluttajien toiveiden mukaisesti ja investoimaan yhä vastuullisempaan tuotantoon. Talouskehitys on jatkunut viime kuukausina Suomessa varsin hyvää tahtia, vaikka kasvun hiipumisesta on saatu merkkejä sekä […]

Elintarviketeollisuusliitto pitää kohtuuttomana, että juoma-alan yritykset ovat joutumassa yhä enemmän valtiontalouden maksumiehiksi. Nyt on pikemminkin vahvistettava jo runsaasti verotuloja tuottavan elintarvikealan mahdollisuuksia työllistää, kasvaa ja investoida. Syksyn alkaessa elintarviketeollisuus arvioi näkymänsä melko vakaiksi, vaikka suhdannemittarit ovat kääntymässä kotimaassa alaspäin ja epävarmuus lisääntyy myös kansainvälisillä markkinoilla. – Talouden alavire ei vielä näy alalla, sillä elintarviketeollisuus on […]

Viennin myötätuuli, investointien vilkastuminen ja kohtalaiset satonäkymät vauhdittavat elintarviketeollisuuden syksyä. Yritysten liikevaihto kasvaa nyt viennissä nopeammin kuin kotimaassa, ja elintarvikeviennin arvo kohosi alkuvuonna 13 prosenttia edellistä alkuvuotta suuremmaksi. Vuoden loppua kohti kansantalouden suhdannemittarit ja elintarviketeollisuudelle tärkeä kuluttajien luottamus osoittavat Suomessa kuitenkin alaspäin. Epävarmuutta luovat myös brexit ja ruuan joutuminen yhä useammin kauppapoliittisten kiistojen kohteeksi. Elinkeinoelämän […]

Elintarviketeollisuuden tuoreen Talouskatsauksen  mukaan alan suhdanteet ovat kohtalaisella tasolla ja tilauskanta normaali. Etenemme samaa vauhtia EU-maiden kanssa. Käsillä oleva joulusesonki kasvattaa tunnetusti elintarvikeyritysten tuotantoa, sillä ruuat, juomat ja herkut kuuluvat olennaisena osana suomalaisten loppuvuoden juhlakauteen. Katsauksen mukaan elintarviketeollisuus odottaa tuotannon kasvua myös vuodelle 2019, joskaan henkilöstöön ei ennakoida lisäystä. Haasteita yrityksille aiheuttavat muun muassa päätään […]

 • Posted in Talouskatsaus
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Talouskatsaus: Elintarvikeyritykset kurovat kiinni viennin notkahdusta
 • Tags:

Tuoreen talouskatsauksen mukaan elintarviketeollisuuden suhdannearviot ovat pysyneet melko myönteisinä. Yritykset odottavat tuotannon, henkilöstön määrän ja viennin kasvavan kesän aikana. Epävarmuus tulevasta näyttäisi kuitenkin hieman lisääntyneen. Tuotannon volyymi ei ole kasvanut yhtä ripeästi kuin teollisuudessa keskimäärin eikä viennin veto ole jatkunut toivotusti. Suomalaisten kuluttajien ennätysvahva luottamus tulevaisuuteen lisää optimismia elintarviketeollisuudessa. Tutustu talouskatsaukseen (pdf) ja tietografiikkaan (pdf)

Suhdanteet ovat ottaneet elintarviketeollisuudessa kahden viime vuoden aikana askeleen kohti parempaa. Alan tuoreesta talouskatsauksesta käy ilmi, että kasvu jatkuu hyvällä tasolla ja yritykset odottavat myönteisen kehityksen jatkuvan. Matkaa huippuvuosiin riittää kuitenkin kurottavaksi, sillä kasvu ei ole kiihtynyt elintarviketeollisuudessa yhtä nopeasti kuin muussa teollisuudessa eivätkä kaikki optimistiset odotukset esimerkiksi tilausten määrän noususta ole täyttyneet. Elintarviketeollisuuden liikevaihto […]

Elintarviketeollisuuden syyskuun talouskatsaus piirtää kuvaa parantuneiden näkymien ja vahvistuvien suhdanteiden toimialasta. Elintarviketeollisuudessa vallitsee hyvä perusvire: kasvu näyttäisi jatkuvan ja vienti on saamassa ilmaa siipiensä alle. Samaan aikaan alan tilauskanta ja kannattavuus eivät kuitenkaan ole kohentuneet hyvälle tasolle. Talouskatsauksen mukaan liikevaihto on kasvanut hieman, mutta tuotannon volyymi ei. Vientiliikevaihdon vauhdikas 10 prosentin kasvu nostaa kuitenkin koko […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuus: Kohenevaa kotimarkkinoilla, kirittävää kansainvälisesti
 • Tags: