Tiedote

Kuluttajien hintaherkkyys iskee elintarvike­teollisuuden kysyntään

Julkaistu:

Suomen yleinen taloustilanne ja kuluttajien ostovoiman hiipuminen vaikuttavat merkittävästi elintarviketeollisuuden näkymiin kesän ajalle. Elintarviketeollisuusliiton tuoreen talouskatsauksen mukaan alan yritysten vaikeat vuodet jatkuvat.

Ruokia ja juomia valmistavien yritysten tilannetta on koetellut raju tuotantopanosten kustannusten nousu. Nyt kuluttajien elinkustannuskriisin vuoksi kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista käydään kovaa kilpailua, mikä vaikuttaa myös ruoka-alaan. Kuluttajat kiinnittävät huomiota entistä enemmän elintarvikkeiden hintoihin.

Elintarviketeollisuuden tuotannon määrä on ollut laskussa syksystä 2021, vaikka elintarviketeollisuus toisaalta on välttämättömien perustarpeiden ala. Tämän vuoden huhtikuussa 12 kuukauden kumulatiivinen vuosimuutos tuotannon volyymissa oli reilut kolme prosenttia laskusuunnassa.

Alan liikevaihto kasvoi hintojen nousun vuoksi tämän vuoden tammi-maaliskuussa ennakkotietojen perusteella 14 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuluneen alkuvuoden aikana elintarviketeollisuuden kustannusten nousu on tasaantunut. Teollisuustuotannon panokset, esimerkiksi raaka-aineet, energia, pakkausmateriaalit ja henkilöstökulut, ovat nyt noin 15 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden tammi-huhtikuussa.

Vuoden 2021 tammi-huhtikuuhun verrattuna kustannukset ovat peräti yli 30 prosenttia korkeammat. Kustannustaso pysyy tänä vuonna edelleen korkeana.

Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu ja haastaa koko ruoka-alaa

Tänä vuonna uuden haasteen elintarviketeollisuudelle tuo kotitalouksien ostovoiman selkeä heikentyminen tai pikemminkin heikentymisen jatkuminen. Kuluttajilla on useita menokohteita, joiden välillä he valitsevat, eikä se voi olla vaikuttamatta ruoka-alaankin, koska rahaa on käytettävissä aiempaa niukemmin.

– Ruoan hinnan nousu muutti kuluttajakäyttäytymistä viime vuonna merkittävästi ja hintaherkkien kuluttajien määrä kasvoi. Suomalainen kuluttaja haluaa edelleen ostaa laadukasta kotimaista ruokaa, mutta viime vuonna tässä periaatteessa havaittiin jonkin verran rapautumista, Elintarviketeollisuusliiton ekonomisti Bate Ismail sanoo.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset vaativat elintarviketeollisuutta sopeutumaan uuteen taloudelliseen todellisuuteen ja tarjoamaan houkuttelevia tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla. Yritysten on panostettava innovaatioihin, tehokkuuteen ja kuluttajalähtöiseen markkinointiin selviytyäkseen tässä haastavassa ympäristössä.

Samaan aikaan elintarvikeyritysten kiristynyt rahoitustilanne heikentää niiden kykyä investoida.

– Elintarvikeala ei tässä kysyntätilanteessa kaipaa uusia veroja tai nykyisten verojen korottamista, jotka nostaisivat edelleen ruoan hintaa. Ruoan arvonlisäveron korottaminen heikentäisi kotimaassa tuotetun ruoan kilpailukykyä suhteessa ulkomaisiin kaupan omiin tuotemerkkeihin, Ismail huomauttaa.

Suomi Euroopan kärkeä elintarvikealan t&k-investoinneissa

Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan investoidaan neljä prosenttia suhteessa BKT:hen vuoteen 2030 mennessä. Se edellyttää yritysten panostusten merkittävää nostoa.

Tällä hetkellä elintarviketeollisuus investoi Suomessa tutkimus- ja kehittämistoimintaan vuodessa keskimäärin 60 miljoonan euron edestä. Se on reilut kaksi prosenttia alan jalostusarvosta ja puoli prosenttia liikevaihdosta. Molemmilla mittareilla tarkastellen Suomi on EU-maiden elintarviketeollisuuden suhteellista kärkeä.

– Elintarviketeollisuusyritysten osalta vuoden 2030 t&k-tavoitteen toteutuminen edellyttäisi käytännössä nykyisten t&k-investointien kaksinkertaistamista 120 miljoonaan euroon vuodessa. Tulevan hallituksen onkin kohdennettava ruoka-alalle t&k-rahoitusta, joka olisi ehdoiltaan myös elintarvikeyritysten hyödynnettävissä vivuttamaan yritysten omia investointeja, johtaja Marleena Tanhuanpää Elintarviketeollisuusliitosta vaatii.

Elintarviketeollisuus harjoittaa laajaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI-toimintaa) pyrkiessään kehittämään uusia tuotteita, parantamaan tuotantoprosessejaan, lisäämään kestävyyttään ja vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin.


Kuva: Mostphotos

Lue lisää:

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset