Avainsana: luomutuotanto

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esityksestä laiksi luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä Suomessa. Laissa tullaan mahdollistamaan jokamiehenoikeudella kerättävien tuotteiden sertifiointi luomutuotteiksi myös kolmannen osapuolen tekemän selvitystyön perusteella. ETL kiittää uudistusta, sillä on toivottavaa, että luomumetsämarjojen saatavuus paranisi […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnonmukaisen tuotannon valvonnan järjestämisestä
  • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunnon liittyen komission tiedonantoon luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta. ETL ry ei pidä luomutuotannolle asetettua prosentuaalista tavoitetta tarkoituksenmukaisena. Maatalousmaan luomuviljelyosuuden yli kaksinkertaistaminen on kunnianhimoinen tavoite, joka ei näkemyksemme mukaan perustua vastaavaan kysynnän kasvuun elintarvikeketjussa. ETL toteaa, että luomutuotannon lisäämisen tulisi ensi sijassa perustua markkinaehtoisuuteen sekä luomutuotteiden kysyntärakenteen ymmärtämiseen. […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto luonnonmukaisen tuotannon kehittämisen toimintasuunnitelmasta
  • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon LUOMU 2.0 Kansalliseen luomuohjelmaan. ETL toteaa, että kansallisen luomutuotannon lisäämisen tulisi ensi sijassa perustua markkinaehtoisuuteen sekä luomutuotteiden kysyntärakenteen ymmärtämiseen. Suurena luomuun liittyvänä haasteena ETL näkee kuluttajakysynnän ja riittävän ostovoiman puuttumisen suhteessa uusiin esitettyihin tavoitteisiin. Ohjelmassa ehdotetaan luomutuotetun ruoan merkittävää kasvattamista julkisten ruokapalvelujen tarjonnassa. ETL:n mielestä ruokapalvelut, […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto kansallisesta luomuohjelmasta
  • Tags: