Lausunto

Lausunto luonnonmukaisen tuotannon kehittämisen toimintasuunnitelmasta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousvaliokunnalle lausunnon liittyen komission tiedonantoon luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevasta toimintasuunnitelmasta.

ETL ry ei pidä luomutuotannolle asetettua prosentuaalista tavoitetta tarkoituksenmukaisena. Maatalousmaan luomuviljelyosuuden yli kaksinkertaistaminen on kunnianhimoinen tavoite, joka ei näkemyksemme mukaan perustua vastaavaan kysynnän kasvuun elintarvikeketjussa.

ETL toteaa, että luomutuotannon lisäämisen tulisi ensi sijassa perustua markkinaehtoisuuteen sekä luomutuotteiden kysyntärakenteen ymmärtämiseen. EU:n ohjelmaehdotuksessa onkin mainittu kysyntää lisäävät toimenpiteet, mutta markkinaherkkyyden tuntien ETL pitää tärkeänä, että luomua edistävissä toimissa edetään vähitellen ja vaikutuksia koko ajan tarkkaillen.

Suurimpana luomuun liittyvänä haasteena ETL näkeekin kuluttajakysynnän tason ja epävarmuuden sen kasvutahdista ja riippuvuuden ostovoimasta. Liitto pitää hyvänä, että eri tuotantomuodot kilpailevat positiivisesti keskenään, ja kuluttajille tarjotaan heidän haluamiaan vaihtoehtoja myös erilaisia tuotantotapoja koskien.

ETL esittää, että Suomeen pitää löytää ratkaisu, jolla mahdollistetaan metsämarjojen keruu luomuna laajemmin kuin nykyään. Keruualueiden kartoituksesta ja järjestelyistä ei tule muodostua niin suuria kustannuksia yrityksille, että se käytännössä estää luomukeruualueen hyödyntämisen.

Yhteenvetona ETL katsoo, että EU:n luomuohjelmassa ja sitä kansallisesti toimeen pantaessa tulisi tukea kuluttajakysynnän kasvua maltillisesti ja toimenpiteiden vaikutuksia seuraten, ja sitä kautta lisätä koko toimitusketjun mahdollisuuksia kannattavaan luomutarjontaan.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset