Lausunto

Lausunto kansallisesta luomuohjelmasta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon LUOMU 2.0 Kansalliseen luomuohjelmaan.

ETL toteaa, että kansallisen luomutuotannon lisäämisen tulisi ensi sijassa perustua markkinaehtoisuuteen sekä luomutuotteiden kysyntärakenteen ymmärtämiseen. Suurena luomuun liittyvänä haasteena ETL näkee kuluttajakysynnän ja riittävän ostovoiman puuttumisen suhteessa uusiin esitettyihin tavoitteisiin.
Ohjelmassa ehdotetaan luomutuotetun ruoan merkittävää kasvattamista julkisten ruokapalvelujen tarjonnassa. ETL:n mielestä ruokapalvelut, julkiset ja yksityiset, ovat tehokas keino lisätä niiden käyttöä ja samalla esitellä luomutuotteita suurelle yleisölle. Muistutamme kuitenkin, että lähtökohtaisesti luomu on kuluttajan oma valinta, ja koettu lisäarvo on paljolti yksilöllinen.

ETL ei pidä luomualkutuotannolle asetettua prosentuaalista tavoitetta tarkoituksenmukaisena. Maatalousmaan luomuviljelyosuuden yli kaksinkertaistaminen on kunnianhimoinen tavoite, joka ei näkemyksemme mukaan perustu kysynnän kasvuun elintarvikeketjussa, vaan kysynnän suureen potentiaaliin ja oletukseen kysynnän kasvusta.

ETL pitää hyvänä, että ohjelmassa huomioidaan luomusäädösten ja valvonnan kehittämistarpeet ja käytännön toimivuuteen liittyvät näkökohdat, ja luomuun liittyvään varsin vaativaan hallintoon etsitään keventämisratkaisuja. Lisäksi liitto pitää pitää hyvin tärkeänä, että luomun luotettavuuskuva kuluttajien taholta säilyy hyvänä, ja on erittäin tärkeää, että koko EU-tasolla myös petosten torjuntaan panostetaan entistä enemmän uusilla yhteisillä järjestelmillä.

Lue lausunto kokonaan (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset