Avainsana: elintarvikelaki

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. ETL on tyytyväinen siitä, että hallitusohjelmassa mainittu elintarvikelain kokonaisuudistuksen toteuttaminen on edennyt nyt loppusuoralle. Kokonaisuudistus parantaa huomattavasti lain ja asetusten käytettävyyttä. ETL:n mielestä soveltamisalan laajennus myös elintarvikekontaktimateriaaleihin ja -toimintaan on erinomainen ja selkeyttävä […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. ETL on tyytyväinen siitä, että hallitusohjelmassa mainittu elintarvikelain kokonaisuudistuksen toteuttaminen on edennyt nyt loppusuoralle. Kokonaisuudistus parantaa huomattavasti lain ja asetusten käytettävyyttä. Esitystä on selkeytetty poistamalla viittauksia EU-lainsäädännön säännöksiin, sillä EU-asetuksia sovelletaan sellaisenaan. Viittausten […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto elintarvikelaista maa- ja metsätalousvaliokunnalle
  • Tags:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle ehdotuksesta asetukseksi elintarvikehygieniasta. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen siihen, että elintarvikelain alaisten asetusten määrää vähennetään ja samanaikaisesti pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään elintarvikehygieniaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Elintarvikelainsäädäntöuudistus on kokonaisuudessaan hyvin taustoitettu ja toimijat on otettu mukaan kehitystyöhön jo ennen lausuntokierrosta. Päällekkäisyydet EU-lainsäädännön kanssa on karsittu pois, mikä selkeyttää lainsäädäntöä […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon ehdotuksesta asetukseksi elintarvikevalvonnasta. Elintarviketeollisuusliitto on tyytyväinen, että elintarvikelain alaisten asetusten määrää vähennetään ja pyritään yksinkertaistamaan sekä selkeyttämään elintarvikevalvontaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Lakiesityksen tavoitteena on sääntelyn ja valvonnan sujuvoittaminen vaarantamatta kuitenkaan elintarviketurvallisuutta. ETL:n mielestä uudistus parantaa huomattavasti lain käytettävyyttä. Lisäksi lain soveltamisalan laajennus elintarvikekontaktimateriaaleihin ja -toimintaan on erinomainen, sillä elintarvikealan toimijat saavat lisää työkaluja mm. […]