Tiedote

Selvitys elintarviketeollisuuden luontovaikutuksista: Raaka-aineiden tuotanto keskiössä, monimuotoisuus turvataan koko ruokaketjun yhteistyöllä

Julkaistu:

Elintarviketeollisuuden tuoreessa biodiversiteettiselvityksessä kartoitettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisella tavalla toimialan keskeisimpiä luontovaikutuksia ja haettiin keinoja vaikutusten vähentämiseksi. Selvityksen mukaan vaikutusten vähentämiseen tarvitaan lisää ruuan koko arvoketjun kattavaa yhteistyötä.

Ruokaketjun merkittävimmät luontovaikutukset syntyvät arvoketjun alkupäässä eli elintarvikkeiden raaka-aineiden tuotannossa.

– Raaka-aineiden tuotantotapoihin vaikuttaminen yhdessä alkutuotannon toimijoiden kanssa sekä luonnon monimuotoisuutta tukevat raaka-ainehankinnat ovat elintarvikeyrityksille keskeisiä ja vaikuttavia keinoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ruuan koko arvoketjussa, Elintarviketeollisuusliiton biodiversiteettiasiantuntija, toimialapäällikkö Mari Raininko sanoo.

Elintarviketeollisuuden suorat luontovaikutukset liittyvät pitkälti tuotantolaitosten sekä yritysten hallussa olevan muun infrastruktuurin, kuten toimitilojen, varastojen ja logistiikan alueellisiin luontovaikutuksiin. Maankäytön lisäksi suoria luontovaikutuksia syntyy esimerkiksi tuotantoprosessien energian- ja vedenkulutuksesta, prosesseissa syntyvistä päästöistä sekä ruokahävikistä.

– Merkittävimpien luontoriippuvuuksien ja -vaikutuksien tunnistaminen auttaa hallitsemaan yritysten liiketoiminnalle koituvia riskejä, joita voivat olla esimerkiksi maaperän köyhtymisen takia heikkenevä raaka-aineiden saatavuus ja laatu, Raininko kuvailee.

Luontotyön vauhdittamiseen tarvitaan yhteisiä mittareita

Uudet kestävyysraportointivaatimukset tulevat velvoittamaan useilta yrityksiltä raportointia omasta toiminnasta koituvista luontovaikutuksista, mutta myös arvoketjujen keskeisisistä luontovaikutuksista, riskeistä, mahdollisuuksista ja yritysten suunnitelmista luontokadon pysäyttämiseksi.

Tehdyn selvityksen mukaan elintarvikealan luontovaikutusten vähentämiseksi tarvitaan lisää koko arvoketjun kattavaa yhteistyötä.

– Luotettavan ja vertailukelpoisen luontotiedon tuottaminen on avainasemassa, jotta ruokaketjun toimijat ja kuluttajat pystyvät tekemään hyviä valintoja. Selvitystyöhön osallistuneilta yrityksiltä tuli vahva viesti, että tarvitsemme lisää yhteistyötä ja yhteisiä mittareita luontovaikutusten tunnistamiseen, Elintarviketeollisuusliiton vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón sanoo.

Tällä hetkellä luontovaikutusten mittaamisen menetelmiä ja viitekehyksiä kehitetään sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vielä ei kuitenkaan ole selvää, muodostuuko jostakin mittarista tai menetelmästä sellainen, joka vastaisi laajasti erilaisten sidosryhmien sekä tulevan lainsäädännön vaatimuksiin.

Elintarviketeollisuuden kaipaamien mittareiden pitäisi huomioida luontotyö, jota monissa alan yrityksissä tehdään jo aktiivisesti. Mittareiden pitäisi olla riittävän yksinkertaista soveltuakseen myös pk-yritysten käyttöön.

Selvitys toteutettiin yhteistyössä Gaia Consulting Oy:n kanssa. Elintarvikealan yrityksistä siihen osallistuivat Apetit, Arla, Atria, Eckes-Granini, Fazer, Hartwall, HKScan, Jalofoods, Olvi, Orkla, Paulig, Raisio, Snellman, Vaasan ja Valio.


Lisätietoja:

Toimialapäällikkö Mari Raininko, puh. 050 479 5476, mari.raininko@etl.fi

Vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón, puh. 040 752 8537, satumaija.levon@etl.fi

Lue koko raportti tästä

Tutustu myös esittelymateriaaliin

Aineistoa englanniksi: Study on the significance of biodiversity for the Finnish food industry (pdf)

Lisätietoa

Mari Raininko

Toimialapäällikkö

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset