Tiedote

Ruokaketju vetoaa yhdessä vapaaehtoisen päästökompensaation puolesta

Julkaistu:

Ruokaketjun etujärjestöt Elintarviketeollisuusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ja Päivittäistavarakauppa ry sekä Kaupan liitto muistuttavat, että vapaaehtoiset päästökompensaatiot ovat tärkeä osa keinovalikoimaa, jolla pyritään vähentämään suomalaisen ruokaketjun päästöjä ja saavuttamaan kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Päästökompensaatiolla tarkoitetaan vapaaehtoisia ilmastotoimia, joiden avulla yritykset voivat hyvittää sellaisia toiminnastaan aiheutuvia ilmastopäästöjä, joiden vähentäminen ei ole muilla tavoilla mahdollista.

Vapaaehtoiset päästökompensaatiot ovat tärkeä osa suomalaisen ruokaketjun päästöjen vähentämisen keinovalikoimaa ja yksi työkalu kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamissa. Myös elinkeinojen vähähiilitiekarttatyössä kasvihuonekaasupäästöjen kompensaatio nähdään olennaisena osana vähähiilisen toiminnan työkalupakkia.

Hiilineutraalisuutta hyödynnetään erityisesti tuotteiden markkinoinnissa ja vapaaehtoista päästökompensaatiota täydentävänä keinona tilanteissa, joissa omien päästöjen vähentäminen ei enää ole mahdollista.

Yritysten asettamien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi on olennaista, että maankäyttösektorin hiilensidontahankkeita Suomessa toteuttavat yritykset pystyvät laskemaan hankkeidensa positiiviset ilmastovaikutukset hyödyksi omissa hiilineutraalisuuspyrkimyksissään.

Suomalaiset yritykset käyttäisivät ilmastohankkeissaan mieluiten kotimaisia ilmastoyksiköitä. Lisäksi alkutuotannon kilpailukykyä voidaan tukea luomalla kysyntää ja tarjontaa maa- ja metsätalouden tuottamille hiiliyksiköille.

Toteutumisen kannalta olennaista on, että maankäyttösektorin hiilensidontahankkeita Suomessa toteuttavat yritykset voivat laskea hankkeiden positiiviset ilmastovaikutukset hyödyksi omissa hiilineutraalisuuspyrkimyksissään.

Etujärjestöt esittävät maan tulevan hallituksen ohjelmaan kirjausta päästökompensaatioista. Lue kannanotto (pdf)

Lisätiedot:

Elintarviketeollisuusliitto ry
Satumaija Levón, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen johtaja
satumaija.levon@etl.fi, p. 040 752 8537

Kaupan liitto ry
Simo Hiilamo, edunvalvontajohtaja
simo.hiilamo@kauppa.fi, p. 050 350 7564

Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto, MTK
Päivi Nerg, elinvoimajohtaja
paivi.nerg@mtk.fi, p. 040 842 9810

Päivittäistavarakauppa ry
Ilkka Nieminen, johtaja
ilkka.nieminen@pty.fi, p. 0500 422 216

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset