Tiedote

Ruokahuoltoa turvaaville investoinneille annettava etusija lupakäsittelyssä

Julkaistu:

Maakaasun saatavuuden heikkeneminen näkyisi välittömästi elintarvikkeiden tuotannon vaikeutumisena Suomessa. Valtiovallan on nyt tultava yrityksiä vastaan investointituissa ja etenkin lupakäsittelyissä, jotta vaihtoehtoisia energialähteitä päästään hyödyntämään mahdollisimman pian.

Ukrainan sota on synnyttänyt elintarviketeollisuudessakin tarpeen irrottautua venäläisestä fossiilienergiasta pikaisella aikataululla. Maakaasua ei kuitenkaan ole mahdollista korvata vaihtoehtoisilla energialähteillä yön yli.

Ruuan saatavuuden takaamiseksi elintarvikeyritykset joutuvat investoimaan kovalla kiireellä maakaasua korvaaviin energialähteisiin, joista tarkoituksenmukaisimpia ovat kevyt polttoöljy ja nestekaasu. Jotta näitä energianlähteitä saadaan käyttöön, tarvitaan investointeja muun muassa säiliöihin. Investoinnit vaativat yrityksiltä myös käyttöpääomaa ja erilaisia lupia.

– Energiatukia myönnetään Suomessa tällä hetkellä lähtökohtaisesti vain vihreän siirtymän mukaisiin energiaratkaisuihin. Esimerkiksi Business Finlandin energiatuki ei mahdollista väliaikaista siirtymää nestekaasuun, koska nestekaasu ei kuulu vihreän siirtymän piiriin, johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta harmittelee.

Ruokayritykset investoisivat suoraan uusiutuviin energialähteisiin, kuten biokaasuun, jos niitä olisi saatavana teollisessa mittakaavassa. Koska tarjontaa ei ole, huoltovarmuuden turvaamiseksi korvaavat energialähteet on toistaiseksi löydettävä ei-uusiutuvista energialähteistä.

– Investointitukia pitäisi myöntää poikkeuksellisesti nyt myös sellaisille ei-uusiutuville energialähteille, jotka ovat perusteltuja huoltovarmuuden kannalta. Tarve investointituille on akuutti, sillä elintarvikeyritysten taloudellinen tilanne on heikentymässä tuotantopanosten kasvavien kustannusten vuoksi, Tammivuori muistuttaa.

Peruselintarvikkeiden saatavuutta turvaavien investointien tukeakin tärkeämpää on nopeuttaa investointien lupaprosessia. Yritykset tilaavat investointitarvikkeensa vasta sen jälkeen, kun luvat esimerkiksi nestekaasu- tai öljysäiliön perustamiseen tuotantolaitoksen tontille ovat kunnossa. Osalla yrityksiä säiliöt ovat tontilla jo käyttövalmiina, mutta käyttöönottoa rajoittaa ympäristölupa, joka sallii öljyn hyödyntämisen vain muutaman kuukauden määräajaksi.

Elintarviketeollisuusliitto vaatii, että niiden yritysten lupaprosessit, jotka joutuvat siirtymään äkillisesti vaihtoehtoisiin energialähteisiin, on asetettava nyt etusijalle. Näin varmistetaan investointien toteuttaminen viipymättä.

– Valitettavasti käsityksemme on, että lupaviranomaiset eivät ole myöntyväisiä prosessiensa kiirehtimiseen, vaan hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Nyt olisi enemmän kuin perusteltua muuttaa lupakäsittelyn kiireellisyysjärjestystä, jotta ruuan saatavuus ja huoltovarmuus pystytään turvaamaan, Heli Tammivuori sanoo.


Kuva: Mostphotos

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset