Tiedote

Pakkaukset: Parlamentin äänestys oli erävoitto suomalaiselle elintarviketeollisuudelle

Julkaistu:

Euroopan parlamentti äänesti eilen täysistunnossaan pakkauksia ja pakkausjätettä koskevasta asetusehdotuksesta. Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on tyytyväinen parlamentin päätökseen tunnustaa pakkausten uudelleenkäyttö ja kierrätys toisiaan täydentävinä ratkaisuina.

ETL pitää parlamentin linjausta tarjota toimijoille mahdollisuus poiketa pakkausten uudelleenkäyttötavoitteista tietyin edellytyksin erittäin tarpeellisena ja kannatettavana.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että parlamentti tunnustaa pakkausten uudelleenkäytön ja kierrätyksen toisiaan täydentävinä ratkaisuina, eikä lähde yksisilmäisesti pakottamaan tiettyjenlaisten pakkausten käyttöön, Elintarviketeollisuusliiton vastuullisuusjohtaja Satumaija Levón sanoo.

Parlamentin täysistunnossa enemmistö kannatti muutosehdotuksia, joilla pakkausten uudelleenkäyttötavoitteista voitaisiin poiketa sellaisten pakkausmuotojen kohdalla, joilla saavutetaan 85 prosentin kierrätysaste tai ympäristön kannalta kertakäyttöinen pakkaus voidaan osoittaa uudelleenkäytettävää paremmaksi vaihtoehdoksi.

Lisäksi herkästi pilaantuvien juomien, kuten maidon, rajaaminen pois juomapakkausten uudelleenkäyttötavoitteista sai parlamentin enemmistöltä kannatusta.

– Haluan kiittää suomalaisia europarlamentaarikkoja, jotka olivat aktiivisia muutosehdotusten työstämisessä ja kuulivat huoliamme. Pakkausjätteen ja pakkauksiin käytettävien luonnonvarojen määrän vähentäminen on yhteinen tavoite, mutta se voidaan saavuttaa myös tehostamalla korkealaatuista pakkausmateriaalien kierrätystä, Levón sanoo.

Parlamentti teki asetukseen myös muita elintarviketeollisuuden näkökulmasta tärkeitä muutoksia huomioimalla biopohjaiset muovit osana kierrätetyn muovin vähimmäisvaatimuksia sekä rajaamalla pakkausten komposiittipakkausten sisältämät muovipinnoitteet vaatimuksen ulkopuolelle.

Neuvostossa pidettävä kiinni kansallisesta edusta

Lainsäädännön lopullinen muoto ja sisältö vahvistuu vasta myöhemmin. Seuraavaksi jäsenmaat keskustelevat vielä omasta kannastaan. Nimenomaan pakkausten uudelleenkäyttöä koskevien tavoitteiden tiedetään jakavan jäsenmaiden näkemyksiä.

ETL toivoo Suomelta vahvaa vaikuttamista jäsenmaiden välisissä neuvottelupöydissä.

– Europarlamentin linjaukset antavat vahvan selkänojan Suomen kannalle ja vaikuttamiseen neuvostossa. On ehdottoman tarpeellista, että Suomi pitää nyt tiukasti kiinni kansallisesta edusta ja lopputuloksesta saadaan sellainen, ettei se vaaranna meidän hyvin toimivia pakkausten keräys- ja kierrätysjärjestelmiä.

Ympäristöministerien neuvoston odotetaan muodostavan kantansa ehdotukseen joulun alla.

Lisätietoa

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset