Uutinen

Metsäkatoasetus puhutti Helsinkiin kokoontunutta Euroopan lihateollisuutta

Kuva: Linda Helasmäki

Julkaistu:

Kuva: Linda Helasmäki

Suurin osa elintarviketeollisuutta koskevasta lainsäädännöstä tulee EU:sta. Elintarviketeollisuusliiton sisällä toimii elintarviketeollisuuden eri alatoimialoja edustavia yhdistyksiä, jotka tarjoavat hyvän vaikuttamis- ja tiedonsaantikanavan paitsi kotimaan myös EU-tason edunvalvontaan. Toimialayhdistykset ovat puolestaan jäseniä omissa eurooppalaisissa sektorikohtaisissa järjestöissään.

Yksi tällainen EU-järjestö on lihateollisuutta edustava Clitravi, joka kokoontui toukokuun lopulla 66. vuosikokoukseensa Helsinkiin 50 osallistujan voimin. Mukana oli asiantuntijoita 19:sta Euroopan eri maasta.

Clitravin pääsihteeri Dirk Dobbelaere ja apulaispääsihteeri Paolo Patruno kiittivät kokouksen järjestäjiä.

Clitravi on tärkeä vaikuttamiskanava myös Suomen lihateollisuudelle, sillä se vaikuttaa Euroopan komissioon muun muassa ravitsemusta, elintarviketurvallisuutta ja pakkausmerkintöjä koskevissa asioissa.

Järjestön kautta saadaan myös paljon tietoa muiden EU-maiden viranomaistulkinnoista ja -käytännöistä. Sitä voidaan hyödyntää kansallisissa keskusteluissa, vaikkakin suora vaikutuskanava komissioon ja Euroopan parlamenttiin on merkittävämpi.

Kokouksen yhteydessä järjestettiin miniseminaari neljän puhujan voimin. Maa- ja metsätalousministeriön tuore kansliapäällikkö Pekka Pesonen nosti puheenvuorossaan esiin erityisesti EU:n metsäkatoasetuksen, jonka täytäntöönpano on erittäin haasteellista myös muissa EU-maissa kuin Suomessa. Pesosen mukaan asetuksessa on pohjimmiltaan kyse protektionismista.

Gilles Nassy (Institut du porc) kertoi nitriittiin ja nitrosoamiineihin liittyvistä tutkimustuloksista. Lihateknologian emeritusprofessori Eero Puolanne piti puolestaan laajan katsauksen lihan merkityksestä ruokavaliossa.

Aiemmin komission AGRI-pääosaston johtajana toiminut John Clark, joka työskentelee nyt Maastrichtin yliopiston professorina, esitteli kauppapolitiikan näkökohtia vertailemalla vapaakauppaa ja strategista autonomiaa.

Kokousta emännöivät Elintarviketeollisuusliitossa toimivan Suomen liha- ja siipikarjateollisuusyhdistyksen asiamies Terhi Virtanen ja Lihakeskusliiton toimitusjohtaja Mari Hannuksela. 

Lisätietoja

Terhi Virtanen

Toimialapäällikkö

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset