Blogi

Leipomotyölain kumoamisesta pitäisi tarjota todenmukaista tietoa  

Kirjoittanut: Anne Somer

Julkaistu:

Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy leipomotyölain 5 §:n kumoaminen vanhentuneena. Kyseinen pykälä velvoittaa työnantajaa maksamaan leipomotyöntekijälle kello 22.00–6.00 tehdystä työstä vähintään kaksinkertaisen palkan.

Leipomotyölaki on kyseistä pykälää lukuun ottamatta kokonaan kumottu jo aiemmin. Pykälää onkin pidetty vanhentuneena muinaisjäänteenä, jollaista ei millään muulla alalla ole.

On sitä paitsi epäselvää, mikä kyseisen pykälän juridinen merkitys ylipäätään on, koska sille ei ole lainsäädännössä määritelty lainkaan soveltamisalaa.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on viestinnässään esittänyt laskelmia, joiden mukaan leipureiden palkat voisivat muutoksen myötä laskea jopa kymmeniätuhansia euroja. SELin esittämät luvut ovat herättäneet työnantajien ja työntekijöiden keskuudessa laajaa ihmetystä, sillä ne antavat tilanteesta harhaanjohtavan ja virheellisen kuvan.

Leipomoiden työntekijöitä koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu näin: ”Mikäli työ ei ole järjestetty vuorotyöksi, maksetaan kello 21.00 jälkeen tehdystä työstä 100 prosentilla korotettu palkka. Mikäli työ on samalla ylityötä, maksetaan siitä lisäksi ylityökorvaus.”

Koska työehtosopimuksen kirjaus jää voimaan lain muuttumisen jälkeenkin, leipomotyölain 5 §:n kumoaminen vaikuttaa siten pääsääntöisesti ainoastaan kolmivuorotyötä tekeviin leipomotyöntekijöihin. Heitä on ETL:n tilastojen mukaan noin 9 prosenttia kaikista työehtosopimuksen soveltamisalaan kuuluvista työntekijöistä.

Muutoksella ei siten ole vaikutusta arviolta yli yhdeksäänkymmeneen prosenttiin leipomoalan työntekijöistä.

Useimmat vuorotyöntekijät tekevät vain pienen osan työajastaan yötyötä. ETL:n tilastojen mukaan yötyölisän osuus kolmivuorotyötä tekevien leipomotyöntekijöiden kokonaispalkasta on arviolta keskimäärin joitakin tuhansia euroja vuodessa.

Siten muutoksen vaikutus on myös kolmivuorotyöntekijöillä huomattavasti vähäisempi kuin SEL antaa viestinnässään ymmärtää.

Laki ei takaa kaksinkertaista yötyöpalkkaa sairaanhoitajille, poliiseille tai palomiehillekään.

Huomionarvoista on, että muutoksen on määrä tulla voimaan vasta leipomoiden työntekijöitä tällä hetkellä koskevan työehtosopimuksen umpeuduttua eli helmikuun 2025 alussa. SEL voi siten ottaa asian esille työehtosopimusneuvotteluissa ja pyrkiä neuvottelemaan yötyölisän myös vuorotyöntekijöille.

Työnantajat ovat valmiita keskustelemaan asiasta, sillä on niidenkin etu, että yövuoroihin saadaan innokasta ja motivoitunutta työvoimaa.

Yölisistä on sovittu työehtosopimuksissa myös muilla aloilla. Laki ei takaa kaksinkertaista yötyöpalkkaa sairaanhoitajille, poliiseille tai palomiehillekään.

On oikein ja kohtuullista, että turhaa sääntelyä karsitaan ja leipomot asetetaan lainsäädännössä viimein samalle viivalle muiden alojen kanssa.

Tosiasia on, että vanhentuneen leipomotyölain kumoaminen ei ole erityisen dramaattista eivätkä SELin maalailemat kauhukuvat toteudu.

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Anne Somer

Johtaja

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset