Lausunto

Lausunto vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta.

Luonnoksessa esitetyt toimenpide-ehdotukset ovat Elintarviketeollisuusliiton mielestä kannatettavia. Vesihuoltolaitosten ja verkoston toimintakyvyn ylläpito vaatii lähivuosina korvausinvestointeja toimintavarmuuden ylläpitämiseksi.

Talousveden merkitys elintarviketeollisuudelle on suuri ja toimiva vesihuolto on elintarviketurvallisuuden perusta. Koska talousveden oireeton saanti ja sen turvallisuus ovat peruslähtökohtia elintarviketurvallisuudelle, tulee myös paikallisen elintarviketeollisuuden asiakassuhde vesihuoltolaitoksen kanssa huomioida tulevassa valmistelussa.

Huoltovarmuuden näkökulmasta yhteistyön vastuut tulee varmistaa niin, että talousveden toimittaja ja todellinen käyttäjä vuorovaikutus mahdollistaa nopean päätöksenteon vakavissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa, kansalaisten ruokaturvan vaarantumatta. Viranomaisten ja toiminnanharjoittajien ennakkoon toteutetulla suunnitelmallisella työllä varmistetaan osaltaan se, että varautuminen on alueellisesti asianmukaisesti toteutettu tarvittavine toimenpiteineen. Alueellisen yhteistyön koordinaatio tulisi varmistaa lainsäädännössä niin selkeästi, että viranomaisten ja toiminnanharjoittajien vuorovaikutus kyetään toteuttamaan.

Lue lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset