Lausunto

Lausunto valmisteverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi.

ETL kannattaa esityksen tavoitetta yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä, jotta ne olisivat linjassa muiden Verohallinnon kantamien verojen menettelyjen kanssa.

ETL pitää hyvänä valmisteverojen muuttamista oma-aloitteiseksi veroksi. ETL katsoo myös, että Verohallinnon mahdollisimman korkeaa digitalisaatioaste ja yhdenmukaiset järjestelmät ovat valmisteveroja maksavien ruoka- ja juomayritysten kannalta myönteinen asia.

ETL haluaa tuoda esille, että vaikka hallituksen esitys osin helpottaa yritysten veroilmoittamista, elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin kohdistuvat valmisteverot aiheuttavat yrityksille silti merkittävää taakkaa. Lisäksi valmisteverot haittaavat kilpailua sekä koti- että vientimarkkinoilla.

ETL pitää tärkeänä, että lakimuutoksen toimeenpanolle varataan riittävän pitkä siirtymäaika ja Verohallinnon resursseja kohdennetaan muutostilanteessa erityisesti ennakoivaan ohjaukseen ja yritysten neuvontaan, jotta yrityksillä jää riittävästi aikaa tietojärjestelmien päivittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen tarvittavilta osin.

Lue koko lausunto (pdf)

 

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset