Lausunto

Lausunto U-kirjelmästä pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaan asetusehdotukseen

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan suurelle valiokunnalle, maa- ja metsätalousvaliokunnalle sekä talousvaliokunnalle valtioneuvoston U-kirjelmästä komission pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaan asetusehdotukseen.

ETL:n mielestä ehdotuksen tavoitteet pakkausjätteen synnyn ehkäisemisestä, korkealaatuisen kierrätyksen edistämisestä sekä kierrätetyn materiaalin käytön lisäämisestä ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Valtioneuvoston kirjelmässä on mielestämme hyvin tunnistettu ehdotuksen keskeisimmät vaikutukset yrityksiin, kuten säännösten ennakoitavuuden merkitys yritysten investointiympäristöön.

ETL tukee valtioneuvoston kantoja, joissa suhtaudutaan varauksella komission ehdottamiin juomapakkausten uudelleenkäyttötavoitteisiin sekä kieltoon koskien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kertakäyttöisten pakkausten käyttöä. Valiokunnille toimitetussa lausunnossa ETL korostaa, että Suomen tulee painottaa jatkoneuvotteluissa korkeaa materiaalin kierrätysastetta vaihtoehtona juomapakkausten uudelleenkäytölle.

Valtioneuvoston tavoin ETL pitää tärkeänä, että pakkausmateriaalien käytön vähentäminen ei vaaranna elintarviketurvallisuutta tai lisää ruokahävikin määrää. Peilaten kierrätysmuovin käyttöä elintarvikekontaktissa koskevaa sääntelyä ja markkinoilla tarjolla olevia ratkaisuja, ETL:n huolena on, että komission ehdotuksen kunnianhimoiset kierrätetyn muovin käyttötavoitteet lisäävät kolmansista maista tulevan pakkausmateriaalin käyttöä ja vaarantavat näin elintarviketurvallisuutta EU:ssa. Lausunnossaan ETL korostaakin, että kemiallinen kierrätys ja biopohjaiset muovit tulee huomioida tasavertaisena vaihtoehtona kierrätysmuovin käytölle.

Lausunto on toimitettu kirjallisesti eduskunnan suurelle valiokunnalle, maa- ja metsätalousvaliokunnalle sekä talousvaliokunnalle. Lisäksi ETL:n asiantuntija on ollut suuren valiokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan kuultavana aiheesta.

Lue koko lausunto

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset