Lausunto

Lausunto rehulain uudistamisesta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä rehulain uudistamiseksi.

ETL:n mielestä on hyvä, että kansallinen rehualan peruslaki uudistetaan yhtenäiseksi – lain luettavuus, ymmärrettävyys ja tunnettuus paranevat ja sitä kautta lain oikea noudattaminen ja tulkinta alan toimijoiden keskuudessa. Myös suomalaisten eläinperäisten elintarvikkeiden turvallisuus varmentuu entisestään.

Suomessa on perinteisesti ollut varsin kattava rehulainsäädäntö sekä rehutuotannon valvonta. Lähtökohtaisesti toimiala pitää riskipitoisen toiminnan kattavaa, melko yksityiskohtaistakin säätelyä hyvänä, koska se on tuonut selkeyttä, ennakoitavuutta ja turvallisuutta rehuketjun toimijoille sekä asiakkaille.

Tämän seurauksena mm. lainsäädännöstä erillisten laatusertifikaattien käyttö on ollut Suomessa huomattavasti vähäisempää kuin useimmissa muissa maissa. Tosin vientiä varten sertifikaattien käyttö on joskus tarpeen, ja silloin olisi hyvä, että niitä voitaisiin hyödyntää entistä paremmin myös viranomaisvalvonnan näkökulmasta.

Kansainvälinen kilpailukyky on myös rehualalle keskeistä, ja siksi on tärkeää, että tuontirehuille ja niiden valmistukselle asetetaan samat vaatimukset ja valvontataso kuin kotimaiselle rehulle. Pääsääntöisesti ja mahdollisuuksien mukaan niin jo tehdäänkin, ja siihen on syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota myös tulevaisuudessa.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset