Lausunto

Lausunto luonnoksesta kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) kansalliseen voimaansaattamiseen

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) pitää huolestuttavana yritysten kestävyysraportointidirektiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) kansallista laajennusta sisällyttää myös osuuskunnat raportointivelvoitteiden piiriin. Kestävyysraportointidirektiivissä osuuskunnat on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle, joten kansallinen laajennus aiheuttaa haasteita.

ETL pitää erittäin tärkeänä, että osuuskunnille tarjotaan kestävyysraportointia koskevassa lainsäädännössä vastaava poikkeamismahdollisuus laatia yksi yhteinen kestävyysraportti, kuten konsernimuotoisilla yrityksillä on tytäryritysten osalta.

Mikäli osuuskuntien kestävyysraportoinnin kohdalla ei voida ottaa käyttöön ryhmärakennemallia, joka mahdollistaa tasavertaisen kohtelun muiden yritysmuotojen kanssa, niin kestävyysraportointidirektiivin kansallisessa voimaansaattamisessa tulee ETL:n näkemyksen mukaan pitäytyä direktiivin alkuperäisessä soveltamisalassa.

Lue koko lausunto

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset