Lausunto

Lausunto kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle lausunnon Suomen kansallisen biotalousstrategian päivityksestä.

Ruoantuotanto on merkittävä osa biotaloutta, ja maatalouden sekä tuotteita jalostavan teollisuuden edellytyksiä koskevaa tavoitteiden asetantaa ja sääntelyä on runsaasti meneillään EU-tasolla. Vihreän kehityksen ohjelmaan kuuluva Farm to Fork -strategia on ollut eniten esillä. ETL pitää useimpia sen tavoitteita ovat kannatettavia, mutta vaikutusarviot ovat vielä monilta osin puutteelliset. ETL korostaa, että toimeenpanossa on huomioitava, ettei maa- ja elintarviketalouden kehitysedellytyksiä heikennetä suhteessa kolmansiin maihin, mikä aiheuttaisi tuotannon siirtymistä pois Suomesta ja EU:sta.

Biotalouden näkökulmasta ETL korostaa, että tärkeää on säilyttää Suomessa edellytykset ja kysyntä peltotuotannolle, ja pohjoisissa olosuhteissamme tämä edellyttää myös elinvoimaista kotieläintaloutta. Jos eläintuotteiden kulutus kotimaassa vähenee, on järkevää vastaavasti viedä Suomesta eläintuotteita maihin, joissa kulutus on kasvussa. Tämä kompensoisi lisääntyvää kasvituotteiden tuontia. Lisäksi se edesauttaa mm. metsäkadon ja pohjavesipulan torjuntaa kohdemaissa, ja siten vahvistaa globaalia ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden huomioivaa biotaloutta.

Uusia elintarviketuotteita ja tuotantotapoja kehitetään innovaatioiden avulla vankkaan teknologiseen ja biotekniseen osaamiseen nojaten, mutta perinteinen alkutuotanto
pelloilla ja kotieläintaloudessa säilyy vielä pitkään ruoantuotannon valtavirtana. Molemmat tarjoavat erityyppisiä ja eri aikajänteisiä ratkaisuja maailman väestön ruokkimiseen.

Lue lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset