Lausunto

Lausunto elintarvikemarkkinalain muutosesityksestä

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto pitää lähtökohtaisesti kannatettavana hallituksen esityksen tavoitetta edistää elintarvikemarkkinoiden toimintaa parantamalla elintarvikemarkkinavaltuutetun tiedonsaantioikeuksia, mikäli se tehdään kohdennetusti.

On tärkeää, että hallituksen esityksen luonnoksessa on otettu mukaan yksityisen sektorin toimijoiden lisäksi julkisia hankintoja tekevät tahot.

Tiedonsaantioikeuden laajentamisessa on otettava huomioon myös elintarvikemarkkinavaltuutetun tosiasialliset mahdollisuudet hyödyntää tietoja ennakollisessa valvonnassa.

Ottaen huomioon valtuutetun varsinaisen tehtävän hyvien kauppatapojen valvojana tiedonsaantioikeutta pitäisi rajata markkinoiden seurannan kannalta olennaisiin tapauksiin, jotta voidaan vähentää tietopyynnöistä syntyvää hallinnollista taakkaa sekä varmistaa, että viranomaisella on tosiasialliset mahdollisuudet hyödyntää näin saamaansa tietoa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Ennakollisen valvonnan kehittäminen voisi kohdistua siten hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen selvittämiseen esimerkiksi kaupan omien merkkien (private label) valmistuksessa luottamuksellisen tiedon väärinkäytön osalta.

Lisätietoja

Jukka Ihanus

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset