Lausunto

Lausunto elintarvikemarkkinalain muutoksesta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto on antanut 2.6. lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitykseen elintarvikemarkkinalain muutoksesta. Laki muutetaan vastaamaan vuonna 2018 voimaan tullutta Unfair Trading Practices (UTP) -direktiiviä. Laki on ehdotettu tulevaksi voimaan 1.5.2021. Soveltaminen alkaa uusiin (1.5.2021 jälkeen tehtyihin) sopimuksiin 1.11.2021 ja vanhoihin sopimuksiin 1.5.2022.

ETL pitää hyvänä soveltamisalan laajentamista koskemaan kaikkia yrityksiä. Toimitussopimuksiin liittyviä kieltoja ja vaatimuksia tulisi kuitenkin soveltaa kaikkiin ostosopimuksiin riippumatta siitä, onko ostaja myyjää suurempi vai ei. Kaikkia maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ostoa koskevan 30 päivän maksimi maksuaikasääntelyn osalta ETL toteaa sen lisäävän toisaalta elintarvikemarkkinalain selkeyttä ja neuvotteluprosessien tehokkuutta. Toisaalta esityksellä heikennetään vakavaraisen myyjäyrityksen maksuajoilla kilpailua. Tärkeää on, ettei sääntelyllä heikennetä suomalaisten yritysten mahdollisuutta kilpailla myynti- tai ostosopimuksillaan sisämarkkinoilla tai viljelijän etua sellaisten tuotteiden kaupassa, joissa pitkät maksuajat takaavat viljelijälle paremman toimeentulon.

ETL ei kannata ehdotusta seuraamusmaksun tasoksi. Seuraamusmaksu tulisi joko suhteuttaa loukatun sopimuksen arvoon tai seuraamusmaksulle tuliisi säätää euromääräinen yläraja prosenttiperusteisen maksun sijaan niin sanottuna maksimirangaistuksena, kuten monissa muissakin jäsenmaissa on päädytty tekemään. Tarkastusmaksuja ja viranomaisten tietojenvaihto-oikeuksia ETL pitää ylimitoitettuina. Myös ehdotettuja tietojenvaihto-oikeuksia viranomaisten välillä ETL pitää liian suurina.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset