Lausunto

Lausunto afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta.

Pääosa ehdotetuista muutoksista liittyy Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen (2014/709/EU) muutosten huomioon ottamiseen sekä tarpeeseen täsmentää ja selkeyttää eräitä asetuksen säännöksiä. ETL kannattaa tavoitetta selkeyttää säännöksiä.

Maa- ja metsätalousministeriön luonnoksessa tiukennetaan säännöksiä, jotka koskevat luonnonvaraisen villisianlihan markkinoille saattamista alueilta, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa, sekä lihan käyttämistä ihmisravinnoksi näillä alueilla. Tiukennuksilla vähennettäisiin riskiä taudin leviämisestä villisioista kasvatettaviin sikoihin. ETL pitää myös näitä muutoksia hyvinä.

ETL muistuttaa, että asetuksen viranomaisten ja elinkeinoelämän toiminnan tueksi olisi tarpeellista tehdä Ruokaviraston ohjeistus asetuksen tulkinnalle.

Lue koko lausunto (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset