Tiedote

Lastenruokayhdistys: Päivitetty suositus turvaa D-vitamiinin riittävän saannin imeväisille

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitossa toimiva Lastenruokayhdistys toivottaa tervetulleeksi Valtion Ravitsemusneuvottelu-kunnan uuden D-vitamiinivalmisteiden käyttösuosituksen vauvoille. Sillä päivitetään imeväisikäisten D-vitamiinivalmisteiden käyttösuositus, koska uusien EU-säädösten mukaan äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroi-tusvalmisteiden D-vitamiinipitoisuudet muuttuvat Suomessa tuotekohtaisesti lähiaikoina, viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

Uusi suositus turvaa imeväisikäisille riittävän D-vitamiinin saannin. Lastenruokayhdistys tukee toiminnallaan sitä, että muutoksesta tiedotetaan laajasti kaikille terveydenhuollon asiantuntijoille, vanhemmille ja sidosryhmille. D-vitamiinin saanti on Suomessa usein niukkaa ja valmisteiden käytöstä on tärkeää muistuttaa ympäri vuoden.

Äidinmaito on imeväisen parasta ravintoa. Silloin kun lasta ei imetetä tai äidinmaitoa ei ole riittävästi, alle 6 kuukauden ikäiselle lapselle annetaan äidinmaidonkorviketta ja 6–12 kuukauden ikäiselle vieroitusvalmistetta. Imeväisellä tarkoitetaan lainsäädännössä alle 12 kuukauden ikäistä lasta.

Päivitetyn suosituksen mukaan kaikki lapset tarvitsevat luotettavan D-vitamiinivalmisteen 2 viikon iästä lähtien. Imeväisikäisten D-vitamiinivalmisteiden annostelussa on otettava huomioon lapsen nauttimien äidinmaidonkor-vikkeiden ja vieroitusvalmisteiden määrä. Sillä turvataan lapsille suosituksen mukainen D-vitamiinin saanti ja estetään turvallisen saannin ylärajan ylittyminen.

Uusi suositus antaa tarkat ohjeet D-vitamiinivalmisteiden käytöstä. Täysimetetyille lapsille sekä niille lapsille, jotka saavat äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta vähemmän kuin 500 ml/vrk, annetaan D-vitamiinivalmistetta 10 μg vuorokaudessa ympäri vuoden.

Kun lapsi saa päivittäin rintamaidon lisäksi tai tilalle 500 ml tai enemmän äidinmaidonkorvikkeita tai vieroitus-valmisteita, D-vitamiinivalmisteen annosta vähennetään lapsen saaman D-vitaminoidun tuotteen käyttömäärän mukaan. Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden määrään lasketaan mukaan myös lapsen nauttimat D-vitaminoidut vellit ja puurot.

EU-asetus määrää, että äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden peruskoostumuksen on täytettävä terveiden imeväisten ravitsemukselliset tarpeet, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen aineistoon. Sen mukaan kaikkiin äidinmaidonkorvikkeisiin ja vieroitusvalmisteisiin lisätään D-vitamiinia siten, että D-vitamiinipitoisuudet nousevat nykyiseltä 1,5–2,5 μg/100 kcal tasolta välille 2,0–2,5 (enintään 3) μg/100 kcal.

Äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden tulee olla uuden säädöksen mukaisia viimeistään kesäkuussa 2020. Suomessa myytävien tuotteiden D-vitamiinipitoisuudet tarkentuvat siirtymäkauden aikana tuotekohtaisesti. Ensimmäiset uusien pitoisuuksien mukaiset tuotteet tulevat kauppoihin tänä syksynä.

Uusi suositus otetaan käyttöön heti. Sitä sovelletaan kaikille lapsille samalla tavalla riippumatta siitä, käyttääkö lapsi nykyisillä vai uusilla D-vitamiinipitoisuuksilla olevia äidinmaidonkorvikkeita tai vieroitusvalmisteita.

Lastenruokayhdistys edustaa Suomessa toimivien lastenruokatuotteiden valmistajia, maahantuojia ja markkinoijia. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneita noudattamaan Suomessa voimassa olevia lainsäädännön vaatimuksia ja ravitsemussuosituksia, seuraamaan niiden kehitystä ja tiedottamaan muutoksista. Jäseniä on viisi: Suomen Nestlé Oy, Valio Oy, Nutricia Medical Oy, Oy Arvid Nordquist Finland Ab ja Oy Semper Ab. Ne edustavat Suomen markkinoilla olevista lastenruoista yli 80 prosenttia.


Kuva: 123rf.com

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset