Tiedote

Kysely: Suomalaiset pelkäävät terveysveron nostavan ruuan hintaa entisestään

Julkaistu:

Kyselyn perusteella suomalaiset eivät kannata ruokia ja juomia koskevan terveysperusteisen valmisteveron käyttöönottoa. Veroa tehokkaammin terveellisiin valintoihin ohjaisivat vastaajien mielestä marjojen ja kasvisten arvonlisäveron alentaminen, pakkausmerkinnät ja kasvisten korostaminen ruokalistoilla.

Eduskuntavaalien lähestyessä on virinnyt keskustelu terveysverosta, jolla pelastettaisiin niin suomalaisten terveys kuin valtiontalouskin. Elintarviketeollisuusliiton ja Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton IRO Researchillä teettämän kyselyn mukaan suomalaiset eivät kuitenkaan kannata terveysperusteisen valmisteveron käyttöönottoa. Suomalaiset valitsevat mieluummin porkkanan kuin kepin terveellisiä ruokavalintoja ohjaamaan.

– Kyselymme perusteella suomalaiset antavat vahvan tukensa sille, että ehdotetun terveysperusteisen ruokia ja juomia koskevan valmisteveron sijaan terveellisten tuotteiden arvonlisäveroa pitäisi alentaa ja sillä tavoin kannustaa ihmisiä terveellisiin valintoihin, Elintarviketeollisuusliiton yhteiskuntasuhteiden johtaja Jukka Ihanus, kertoo.

Kaikkien puolueiden kannattajat haluaisivat uuden veron sijaan mieluummin alentaa marjojen ja vihannesten arvonlisäveroa. Vihreiden ja sosialidemokraattien kannattajat suhtautuvat terveysveroon positiivisimmin. Negatiivisimmin veroon suhtautuivat perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kannattajat.

Terveysperusteisen valmisteveron vaikuttavuudesta ihmisten valintoihin ei kyselyn perusteella ole takeita. Jos vero otettaisiin käyttöön, vastaajat eivät muuttaisi kuitenkaan käyttäytymistään terveellisempään suuntaan.

Terveysperusteinen vero vaikuttaisi eniten naisten, yli 55-vuotiaiden ja pienituloisten valintoihin. Sosialidemokraattien ja perussuomalaisten kannattajat jättäisivät muita useammin tuotteet ostamatta, jos niitä rasittaisi terveysperusteinen vero.

Marjojen ja kasvisten veron alentaminen, pakkausmerkinnät ja kasvikset ruokalistoilla ohjaisivat valintoja terveysveroa tehokkaammin

Terveysveron ruuan hintoja nostava vaikutus herättää suomalaisissa selvästi vastustusta.

– Enemmistö suomalaisista ei halua terveysperusteista valmisteveroa, jos se nostaisi ruuan hintaa entisestään. Vielä harvempi kannattaa sitä, että vero ulottuisi myös kotona ruuanvalmistuksessa käytettäviin raaka-aineisiin sekä ravintoloiden ja kahviloiden tuotteisiin, Ihanus tarkentaa.

Naiset, yli 55-vuotiaat ja hyvätuloiset suhtautuvat terveysperusteiseen veroon suopeammin kuin muut. Kaikkien puolueiden kannattajat vastustavat terveysperusteisen veron kohdistamista kotona käytettäviin raaka-aineisiin, kuten rasvoihin ja öljyihin, lihaan ja lihajalosteisiin, maito- ja kauravalmisteisiin, suolaan ja sokeriin sekä kahviloissa ja ravintoloissa myytäviin tuotteisiin.

– Suomalaisten mielestä paras keino ohjata ihmisiä terveellisiin ruokavalintoihin on kasvisten, vihannesten ja marjojen arvonlisäveron alentaminen. Myös ruuan terveellisyydestä kertovia pakkausmerkintöjä, esimerkiksi Sydänmerkkiä, kannatettiin. Samoin kasvisten korostamista ruokalistoilla, Ihanus sanoo.

Pienempiä pakkaus-, annos- tai lautaskokoja kaupassa tai ravintoloissa kannattivat keskimääräistä enemmän naiset ja yli 55-vuotiaat.

Sokerin, rasvan ja suolan verottaminen ruuassa sekä terveydenhuollon ammattilaisten tai muiden ammattilaisten suositukset terveellisestä ruokavaliosta eivät ole suomalaisten mielestä toimivia keinoja terveelliseen ruokavalioon ohjaamisessa. Nuoret kannattivat muita ikäluokkia enemmän terveydenhuollon ammattilaisen tai ravitsemusterapeutin ohjausta.

Hintojen nousu jakaa suomalaiset kotimaisen ja ulkomaisen ruuan suosimisessa

Kyselyn mukaan elintarvikkeiden kotimaisuudella on edelleen merkitystä hintojen noususta huolimatta, mutta hintojen nousu lisää kuluttajien kiinnostusta tuontituotteita kohtaan. Nuoret ja pienituloiset siirtyvät herkemmin ostamaan edullisempia tuontivaihtoehtoja hintojen noustessa.

Myös eri puolueiden kannattajien välillä on eroja siinä, suositaanko kotimaista hinnasta riippumatta vai ostetaanko useammin ulkomaalaista. Kristillisdemokraattien ja keskustan kannattajat suosisivat kotimaista vaihtoehtoa, vaikka se olisi ulkomaalaista kalliimpi. Vihreiden ja perussuomalaisten kannattajat puolestaan valitsisivat edullisemman, ulkomaisen vaihtoehdon muita useammin.

Kyselyn taustatiedot

Kysely toteutettiin Elintarviketeollisuusliiton ja Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimeksiannosta IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksessa. Tiedot kerättiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa.

Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tiedot kerättiin 9.–21.11.2022. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + – 3,2 %-yksikköä.

Katso kyselyn tarkemmat tulokset tästä (pdf)

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset