Artikkeli

Kriisien hoitoa ja vaikuttamista kolmen korin mallilla

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliitto on strategiansa mukaisesti ruoka-alan suunnannäyttäjä, kokoava voima ja vahva ääni yhteiskunnassa. Liitto haluaa toimia sillanrakentajana läpi ruokaketjun koko alan hyväksi.

Vaikuttamistyötä tehdään kolmen korin mallilla. Perinteisen edunvalvonnan lisäksi varmistetaan sidosryhmien tuki sekä osallistutaan julkiseen keskusteluun ja alan myönteisen mielikuvan rakentamiseen.

Liitto edistää kolmea strategista teemaa: työ ja osaaminen, toimiva ja ennakoitava kotimarkkina sekä vastuullisuus ja kestävä kehitys.

Viimeistään Venäjän hyökkäys Ukrainaan kirkasti suomalaisille oman ruoka-alan elintärkeyden

Kuten monessa muussakin organisaatiossa, myös Elintarviketeollisuusliitossa Venäjän helmikuussa käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti voimakkaasti tehtävien tärkeysjärjestykseen. Kiireellisintä oli vaikuttaa siihen, että jäsenyritysten elinkyky varmistetaan radikaalisti muuttuneessa toimintaympäristössä. Kriisin hoitaminen ajoi edelle ja työskentelyssä siirryttiin nopeasti kriisimoodiin.

Sota heikensi raaka-aineiden, energian, pakkausmateriaalien ja muiden tuotantopanosten saatavuutta elintarviketeollisuudessa. Yritysten kustannukset nousivat rakettimaisesti. Toimitusketjut hidastuivat ja vienti vaikeutui. Jo pidempään elintarviketeollisuutta vaivannut kustannuskriisi syveni vakavaksi kannattavuuskriisiksi.

Vaikuttamistyössä lähdettiin liikkeelle nopeasti; ennakoitiin, reagoitiin ja jaettiin tietoa eri kanavissa. Jäsenyrityksille järjestettiin tilannehuoneita ja julkista keskustelua ohjattiin. Etenkin kevään työrupeama oli suorastaan hengästyttävä.

Jos jo koronapandemia oli nostanut kotimaisen ruuan ja huoltovarmuuden äärimmäisen tärkeän merkityksen suomalaisten tietoisuuteen, Venäjän sotatoimet Ukrainassa monine kielteisine vaikutuksineen aina globaaliin talouteen saakka kirkastivat entisestään, miksi Suomessa tarvitaan omaa elinvoimaista alkutuotantoa, elintarvikkeiden jalostusta ja yhtenäistä ruoka-alaa.

Uudistumista ja innostusta uusista ilmiöistä

Yksi osa Elintarviketeollisuusliiton uudistumista olivat liiton palveluksessa aloittaneet uudet asiantuntijat. He vahvistavat vaikuttamisen ääntä ja leventävät sen hartioita. Tuore osaaminen ja uudet ideat yhdistyivät tuloksellisesti pidemmän työkokemuksen omaavien kollegojen vahvaan asiantuntemukseen.

Työmarkkina-asioissa vaikuttamisen kenttä laajeni työn ja osaamisen suurempaan kokonaisuuteen. Elinkeinopolitiikassa painottuvat kotimarkkinoiden rinnalla vastuullisuuden ja kestävän kehityksen teemat. Yhteydenpidossa päättäjiin ja poliittisiin toimijoihin otettiin uusia innostavia askelia.

Digitaalisuuden hyödyntäminen ja tiedolla johtaminen tulevat korostumaan ajassamme. Ne koskettavat kaikkia toimialoja ja kaikenlaisia työtehtäviä. Myös Elintarviketeollisuusliitossa ja sen omistajaohjauksessa otetaan ilmiöistä yhä tiukemmin kiinni.

Vuonna 2022 saatiin onnistuneesti päätökseen pitkä tapahtumasarja, jonka lopputuloksena syntyi Suomen Pakkaustuottajat Oy. Yhtiöön sulautettiin pakkausten entiset tuottajayhteisöt ja se sai uuden jätelain mukaisen tuottajayhteisöstatuksen. Elintarviketeollisuusliitto osallistuu omistajaohjauksensa kautta uuden tuottajayhteisön sekä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja

Mikko Käkelä

Toimitusjohtaja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset