Uutinen

ETL kutsui yritykset ja koulutuksen järjestäjät samaan pöytään   

Työ ja osaaminen -edunvalvontakokonaisuuden johtaja Anne Somer avasi Elintarviketeollisuusliiton HR-päivän, joka kokosi yhteen asiantuntijoita jäsenyrityksistä ja koulutusorganisaatioista.

Julkaistu:

Työ ja osaaminen -edunvalvontakokonaisuuden johtaja Anne Somer avasi Elintarviketeollisuusliiton HR-päivän, joka kokosi yhteen asiantuntijoita jäsenyrityksistä ja koulutusorganisaatioista.

Ajankohtaisten työelämäaiheiden lisäksi Elintarviketeollisuusliiton HR-päivässä haettiin ideoita, miten elintarvikealan yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä saataisiin entistä enemmän irti. 

Elintarviketeollisuusliiton asiantuntijat kouluttavat säännöllisesti jäsenyritysten työsuhdeasioista vastaavia henkilöitä työlainsäädännön muutoksista ja muista työelämän ajankohtaisista asioista.

Tänä vuonna helmikuussa järjestettiin ensi kertaa kokonainen koulutuspäivä, johon kutsuttiin mukaan myös elintarvikealan koulutuksen järjestäjiä.

Oli tärkeää tuoda alan yritykset ja oppilaitokset saman pöydän ääreen kuuntelemaan ja vaihtamaan ajatuksia tulevaisuuden osaajista, sillä työvoimapula koskettaa myös elintarvikealan yrityksiä.

Kohtaaminen haluttiin järjestää nimenomaan oppilaitoksen tiloissa, jotka tällä kertaa tarjosi Perho Liiketalousopisto Helsingissä – eikä vähiten siksi, että osallistujat pääsivät nauttimaan Perhon opiskelijoiden tarjoamista herkullisista aterioista.

Yritysesimerkkejä ja kehittämisen eväitä

Aamupäivällä puhujina kuultiin EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälää ja Työsuhdejuristit Oy:n toimitusjohtaja Emma Nurmea. Äimälä kertoi hallitusohjelmaan sisältyvistä työlainsäädännön uudistuksista ja Nurmi keskittyi tuoreeseen oikeuskäytäntöön.

EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä

Elintarviketeollisuusliiton työmarkkinajohtajat Antti Hakala ja Maarit Leppänen pitivät ajankohtaiskatsauksen elintarvikealan kevään HR-asioista. Aamupäivä saikin jäsenyrityksiltä kiitosta ajankohtaisuudestaan.

Elintarviketeollisuusliiton työmarkkinajohtaja Antti Hakala

Iltapäivällä opetusministerin valtiosihteeri Mikaela Nylander totesi katsauksessaan ammatillisen koulutuksen tulevista lainsäädäntö- ja rahoitusmuutoksista, että oppilaitosten toiminnanohjaukseen on tulossa kokeilujen kautta samoja elementtejä kuin korkeakouluilla jo on.

Kyse on ns. tuloskeskusteluista, jotka voivat vastaisuudessa helpottaa englanninkielisten tutkintojen järjestämistä yritysten tarpeisiin. Tällä hetkellä tällaisen koulutuksen järjestämiseen haettava lupa on menettelyltään hidas ja raskas.

Perho Liiketalousopiston rehtori ja toimitusjohtaja Juha Ojajärvi kommentoi uudistuksia odotetuiksi sekä elinkeinoelämän että monien oppilaitosten puolelta. Tuloksellinen koulutustoiminta ja siihen kannustaminen auttavat suuntaamaan resursseja sinne, missä ne ovat tehokkaassa käytössä.

Oikotien analytiikkajohtaja Joonas Pihlajamaan puheenvuoron aiheena oli tekoälyn hyödyntäminen rekrytoinnissa.

Yritykset ja erilaiset koulutusorganisaatiot tekevät elintarvikealalla jo monipuolista yhteistyötä, mutta yhteistyön lisäämiselle on edelleen tarvetta. Tapahtumassa kuultiin Atrialta ja Fazer Leipomoilta esimerkkejä onnistuneesta oppilaitosyhteistyöstä.

HRD Manager Kaija Ketola-Annala (oik.) Atrialta ja Research And Development Manager, Sustainable Food Solutions Karri Kallio Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta kertoivat, miten ammattikorkean opiskelijat ovat päässeet Atrian tuotekehitysprojekteihin mukaan ja kuinka projektit on saatu opinnollistettua.

Opetusalapäällikkö Tarja Laaksonen Koulutuskeskus Salpauksesta ja henkilöstön kehittämispäällikkö Anita Koski Fazer Leipomoilta esittelivät, miten he ovat rakentaneet yhteistyötä Fazerin artesaanileipurikoulun parissa.

Innostavien puheenvuorojen jälkeen päästiin konkreettisen yhteistyön ja keskustelujen pariin, kun ryhdyttiin miettimään työpajoissa, miten elintarvikealan koulutuksesta saataisiin entistä parempaa. Lopputuloksena oli osallistujien toiveiden mukaista verkostoitumista ja hyviä kehittämisen eväitä kaikille osapuolille.

Osallistujien pohdinnat alan veto- ja pitovoimasta sekä työelämäyhteistyön tiivistämisestä eivät jää ETL:ssä mappi Ö:hön!

Koulutuspäivän ja työpajojen saaman kiittävän palautteen rohkaisemana ETL aikoo järjestää niitä tulevaisuudessakin.

 

Lisätietoja

Miska Linna

Työmarkkina-asiantuntija

Maiju Korhonen

Johtava asiantuntija

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset