Tiedote

ETL ja SEL: Vakaus ja vastuullisuus houkuttelevat töihin elintarvikealalle

Julkaistu:

Elintarvikealan yritykset ja henkilöstö uskovat, että kotimaisella elintarviketuotannolla on vahva tulevaisuus. Osaajien saatavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessakin alan on löydettävä ratkaisuja yhdessä.

Elintarvikealan työnantajia edustava Elintarviketeollisuusliitto (ETL) ja työntekijöitä edustava Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL käynnistivät alkuvuodesta yhdessä TYÖ2030-ohjelman kanssa Tulevaisuusvuoropuhelun, jonka tavoitteena on ennakoida elintarvikealan muutoksia ja hahmottaa alalla tehtävän työn tulevaisuutta.

Ennakoinnin tueksi teetettiin Etlatieto Oy:llä, Laborella ja E2 Tutkimuksella selvitykset, jotka ovat nyt valmistuneet ja joiden tulokset näyttävät suuntaa vuoropuhelun jatkolle. Elintarviketeollisuuden tilaa selvittäneet tutkimukset kuvaavat alaa suhdannevakaaksi ja sen tulevaisuudennäkymiä lupaaviksi.

Käyttämättömiä mahdollisuuksia kasvuun nähdään etenkin viennin kasvattamisessa ja vientiosaamisen vahvistamisessa. Elintarviketeollisuus on muita teollisuudenaloja työvoimaintensiivisempää. Suomalaisten yritysten on haasteellista kilpailla hinnoilla kansainvälisesti, mikä korostaa tuottavuuden ja jalostusasteen kehittämisen merkitystä.

Merkityksellistä työtä, jossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita

E2 Tutkimuksen selvityksessä kysyttiin työn vetovoimatekijöistä alalla tällä hetkellä työskenteleviltä työntekijöiltä, toimihenkilöiltä ja ylemmiltä toimihenkilöiltä sekä yrittäjiltä ja johtavassa asemassa olevilta. Vastauksia saatiin yli 2 000. Vastaajia oli kaikenkokoisista yrityksistä eri puolilta maata.

Kuva: SEL / Laura Oja

Työsuhteiden pysyvyys, monipuolinen työnkuva ja työaikojen joustavuus mainittiin tärkeimpinä vetovoimatekijöinä elintarvikealan työtehtäviin. Työntekijät korostivat työsuhteiden vakautta, muut ryhmät työnkuvan monipuolisuutta ja joustavia työaikoja.

Yrittäjät ja johtajat korostivat myös työn merkityksellisyyttä, vaikutusta yhteiskuntaan ja työhön sisältyviä uusia mahdollisuuksia, kuten uuden oppimista, osaamisen kehittämistä ja mahdollisuutta osallistua tuotekehitykseen ja innovaatioihin. Työntekijät mainitsivat vetovoimatekijöiksi myös työsuhde-edut ja työn yhteiskunnallisen merkityksen.

Alan kotimaisuutta, hyvää työilmapiiriä sekä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista työssä arvostettiin korkealle. Työn merkityksellisyys onkin tärkeä vetovoimatekijä elintarvikealalla, jolla tehdään tyypillisesti pitkiä työuria.

Osaamista päivitettävä, alan houkuttelevuutta vahvistettava

Vastaajien mukaan osaamisen päivittämistä vaativat kestävän kehityksen tuomat muutokset, mutta myös automatisaatio, digitalisaatio, kriisit ja alan muuttuneet säädökset.

Kaikki vastaajat totesivat, että alan tulevaisuudennäkymissä on enemmän myönteistä kuin kielteistä. Lupaavia tekijöitä ovat muun muassa kuluttajien suuri arvostus kotimaista ruokaa kohtaan, vastuullisuus ja ilmastonmuutoksen torjuminen.

Tulevaisuuden haasteena nähdään osaaja- tai työvoimapula, josta usealla elintarvikeyrityksellä on jo kokemusta. Maahanmuutto voi helpottaa tilannetta.

– Iloitsen, että pääsemme nyt jatkamaan vuoropuhelua tämän ainutlaatuisen toimialan tulevaisuudesta. Elämme ajassa, jossa elintarvikeyritykset joutuvat taistelemaan lujasti kotimaisen tuotannon toimintaedellytysten puolesta tuontiruokaa vastaan. Nyt jos koskaan on tärkeää vahvistaa alan vetovoimatekijöitä entisestään. Tehdään ruoka-alasta niin houkutteleva koulutus- ja uravaihtoehto, ettei kukaan sivuuta sitä, johtaja Anne Somer Elintarviketeollisuusliitosta kannustaa.

– Voimme olla tyytyväisiä, että saimme laajan vastausaineiston, joka kertoo elintarvikealan yritysten ja henkilöstön luottavan vahvasti alan tulevaisuuteen Suomessa. Tämä selvitys antaa meille hyvän pohjan syvemmälle vuoropuhelulle ja tiiviimmälle yhteistyölle elintarvikealan työn vetovoimatekijöiden vahvistamiseksi ja lisäämiseksi, Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.


Lisätietoja:

  • Johtaja Anne Somer, ETL, puh. 050 345 2134, anne.somer@etl.fi
  • Puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen, SEL, puh. 040 061 1882, veli-matti.kuntonen@selry.fi

Tutustu selvitykseen tästä

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset