Tiedote

ETL hallitusohjelmasta: Lisääntyvä sääntely ja uudet pisteverot herättävät huolta

Julkaistu:

Epävarmuutta ja huolta hallitusohjelmassa herättävät lukuisat työryhmissä selvitettävät asiat, jotka uhkaavat lisätä elintarvikeyrityksiin kohdistuvaa sääntelyä ja verotaakkaa. Lisäsääntely ja verot heikentävät yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Elintarviketeollisuusliitto (ETL) odottaa, että ala otetaan mukaan sitä koskevien selvitystöiden tekoon, lainsäädännön valmisteluun ja uudistusten toimeenpanoon.

– Hallitusohjelmassa halutaan yhtäältä parantaa kotimaisen elintarviketeollisuuden ja -jalostuksen toimintaedellytyksiä, mutta toisaalla nakerretaan alan kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia sekä kotimarkkinoilla että viennissä, ETL:n toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

Kulutustietojen avaaminen ja vientiin panostaminen myönteistä

Pia Pohja on tyytyväinen maan uuden hallituksen ohjelmakirjaukseen, jonka mukaan päivittäistavaraliikkeet velvoitetaan jakamaan elintarvikkeiden kulutustietoja tietosuojan sallimissa rajoissa.

– Avoin tieto kuluttajien ostokäyttäytymisestä parantaa elintarvikeyritysten toimintamahdollisuuksia ja kannustaa investointeihin. Tiedon avaaminen hyödyttää koko ruokaketjua, hän perustelee.

Myönteistä on myös panostaminen ruokavientiin.

– Elintarvikkeiden viennissä on virinnyt paljon uusia avauksia ja yhä uudet yritykset ovat lähteneet hakemaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. On tärkeää, että yritysten, viranomaisten ja Business Finlandin Food from Finland -ohjelman yhteistyömallia vahvistetaan pitkäjänteisesti niin, että se pystyy antamaan yrityksille hyödyllistä taustatukea viennissä.

Elintarviketeollisuus kestävän kehityksen etujoukoissa

On hyvä, että uusi hallitus pyrkii hakemaan ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Elintarviketeollisuus on vahvasti uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan kiertotalouden ytimessä. Kiertotalouden mahdollisuudet näyttäytyvät eri tavoin eri toimialoille. Elintarvikkeiden elinkaaren aikaisen ympäristökuormituksen arviointi on monimutkaista ja haasteellista, erityisesti tuotteiden välisen vertailtavuuden näkökulmasta.

– Kiertotalouden edistämisessä painopisteen soisi olevan muualla kuin verotuksellisissa keinoissa. Esimerkiksi uusiutumattomista luonnonvaroista valmistettujen pakkausten verotuksen selvittämisessä on käytettävä vahvaa harkintaa, sillä tuotteita ja pakkauksia koskeva muu lainsäädäntö rajaa osin elintarviketeollisuuden pakkauskehitystä. Ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan koko arvoketjuun ulottuvaa tarkastelua, Pia Pohja painottaa.

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset