Blogi

Elintarvikeyritysten tilannekuvista hyötyä koko Suomelle

Kirjoittanut: Jyri Valmu

Julkaistu:

Koronaviruspandemian nopea leviäminen talvella 2020 käynnisti huoltovarmuusorganisaation poikkeusolojen toiminnan. Osana tätä aloimme kerätä yrityskyselyillä tilannekuvaa elintarviketeollisuuden toiminnasta ja tulevaisuudennäkymistä. Tietoja on hyödynnetty eri organisaatioiden päätöksenteon apuna.

Tilannekuvatyö jatkuu yhä samassa muodossa, jossa se alkoikin. Laatiessani viimeisintä tilannekuvamateriaalia selasin samalla kertynyttä aineistoa miettien, millaisia muutoksia reilun vuoden aikana on tapahtunut. Esiin nousi muutamia havaintoja jaettavaksi.

Kysynnän vaihtelu on lähes joka kyselyssä ollut tuotantoon negatiivisesti vaikuttavien asioiden listan kärjessä. Mutta mitä eroja koronavuosien 2020 ja 2021 välillä on ollut?

Ongelmat suojavarusteiden saatavuudessa saivat yllättävän merkittävään rooliin heti pandemian alettua. Saatavuushaasteet olivat globaalisti ennennäkemättömät ja erityisen ongelmallisia elintarvikeyrityksissä, jossa suojavarusteiden käyttö on tärkeä osa hygieniasta huolehtimista.

Yllättävät haasteet antavat usein sysäyksen varautumiselle ja sille, että vastaavat tilanteet pystytään jatkossa välttämään. Kyselyn perusteella suojavarusteiden saatavuudessa ei tänä vuonna olekaan ilmaantunut merkittäviä vaikeuksia. Uskon, että kansallinen varautuminen, kotimaisen tuotannon käynnistäminen sekä yritysten kyky varmistaa tuotannossa tarvittavien suojien saatavuus olivat tämän vuoden onnistumisessa merkittävässä roolissa.

Tilannekuvassa seurataan myös kuljetuslogistiikan toimivuutta sekä varaosien saatavuutta. Vuosi sitten merikonttien ja varaosien osalta tilanne oli parempi kuin nyt. Merikonttikuljetuksien pahenevat häiriöt ja vaikutukset eri toimialoille ovat olleet monelle yllätys. Suezin kanavan tukkeutuminen ei myöskään tullut ensimmäisenä mieleen kuljetuslogistiikan pullonkauloja miettiessä.

Positiivisinta kyselyiden analysoinnin yhteydessä on ollut se, että yritysten arviot tuotantokyvystään ja tilanteen kehittymisestä ovat olleet edellisvuotta paremmat. Toivonkin, että noin puolitoista vuotta kestänyt vaikea ajanjakso on saavuttamassa kulminaatiopisteen, jota seuraa ennustettavampi ja vakaampi tulevaisuus. Erityisesti foodservice-alalle tilanne on ollut synkkä ja toivon sille mahdollisimman positiivista loppuvuotta.

Valoisampaan tulevaisuuteen on helppo uskoa, kun on päässyt seuraamaan miten elintarviketeollisuusyritykset ovat kyenneet hoitamaan vaikeatkin ajanjaksot hyvässä yhteistyössä koko ruokaketjun ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tämä on jatkossakin tae sille, että kansalaisten ei tarvitse olla huolissaan elintarvikehuollostaan.

Pandemian aikaiset havainnot on viimeistään nyt hyvä siirtää osaksi jatkuvuudenhallintaa ja siihen liittyvien valmiussuunnitelmien päivitystä. Havaintojen avulla yritykset voivat varmistaa stabiilin tuotannon vakavien häiriötilanteiden varalle ja samalla tukea suomalaisen yhteiskunnan häiriötöntä toimintaa.

Käytän vielä mahdollisuuden kiittää kaikkia tilannekuvan muodostamiseen osallistuneita elintarvikealan toimijoita tehdystä upeasta työstä, josta on saatu kiitosta ministeriöitä myöten. Vaikka yritysten päivittäistoiminnot vaativat oman osansa, siitä huolimatta aikaa on jäänyt myös yhteistä hyvää edistävään kyselyyn vastaamiseen.

Toivotan kaikille rentouttavaa lomakautta ja turvallisempaa loppuvuotta 2021!

Kirjoittaja työskentelee Elintarviketeollisuuspoolin valmiuspäällikkönä.

Kuva: 123rf.com

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Jyri Valmu

Valmiuspäällikkö (31.3.2024 asti)

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset