Artikkeli

Elintarviketeollisuuden tes-neuvotteluloki 2023

9727273 – above view of business team working with graphics

Julkaistu:

9727273 – above view of business team working with graphics

Tässä lokissa seurattiin työehtosopimusneuvottelujen etenemistä ja sopimusten syntyä ETL:n ja sen eri työmarkkinaosapuolten kanssa tammi–huhtikuussa 2023.

ETL – SEL

Elintarviketeollisuusliitton ja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton SELin kanssa sovitut viisi elintarvikealan työehtosopimusta umpeutuivat tammikuun 2023 lopussa: sopimukset liha-alalla, elintarvikealoilla, panimoissa ja virvoitusjuomatehtaissa, leipomoiden työntekijöillä sekä meijerityöntekijöillä. 27.1. osapuolet ilmoittivat sopineensa työehtosopimusten voimassaolon pidentämisestä 12.2.2023 saakka.

Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL saavuttivat 13.2.2023 neuvottelutulokset liha-alan, elintarvikealojen, panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden, leipomoiden työntekijöiden sekä meijerityöntekijöiden työehtosopimuksista. Neuvottelutulos meni liittojen hallintojen käsittelyyn 13.2. Ratkaisun sisällöstä kerrotaan, kun molempien osapuolten hallinnot ovat käsitelleet asian.

Neuvottelutulokset hyväksyttiin ja uudet työehtosopimukset ovat voimassa. 

ETL – AKT

Tammikuun lopussa päättyi myös Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n kanssa solmittu elintarvikealan automiesten työehtosopimus. Neuvottelutulos työehtosopimuksesta saavutettiin 20.3. ja hyväksyttiin 24.3.

ETL – PRO 

Ammattiliitto Pron kanssa käydyissä neuvotteluissa elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen vuoden 2023 (ns. optiovuoden) palkankorotuksista osapuolet totesivat yhdessä 19.1.2023, että neuvottelut optiovuoden osalta ovat päättyneet. Mikäli jompikumpi osapuoli irtisanoisi työehtosopimuksen viimeistään 31.1.2023, työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2023 ja neuvottelut uudesta sopimuksesta käynnistyvät.

Ammattiliitto Pro irtisanoi elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen päättymään 28.2.2023. ETL ja Pro aloittivat neuvottelut työehtosopimuksen uudistamiseksi, kunnes Pro ilmoitti 3.3.2023, että se katkaisee neuvottelut toistaiseksi. Pro ilmoitti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.

Neuvottelutulos uudesta työehtosopimuksesta hyväksyttiin 13.3. ja uusi työehtosopimus on voimassa.

ETL – MVL

Elintarviketeollisuusliiton ja Meijerialan ammattilaiset MVL:n välillä sovittu Meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus on voimassa vuoden 2024 helmikuun loppuun. Vuoden 2023 palkkaratkaisusta on sovittu, että korotuksista sovitaan 1.2.2023 mennessä ja että niissä huomioidaan teknologiateollisuuden työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkkaratkaisut.

28.2. osapuolet sopivat neuvotteluajan jatkamisesta siten, että vuoden 2023 palkkaratkaisusta sovitaan liittojen kesken 15.3. mennessä. ETL ja MVL eivät päässeet määräaikaan mennessä yksimielisyyteen vuoden 2023 palkantarkistuksista. MVL haluaa siirtää asian välityslautakunnan ratkaistavaksi. Neuvottelutulos valtakunnansovittelijan johdolla 3.4. hyväksyttiin työehtosopimukseksi 4.4.

Koottua tie­toa tes-kier­rok­sen ete­ne­mi­ses­tä neu­vot­te­lu­ta­paa­mi­sit­tain. Seu­raa lo­kia!

 • Tiistai 4.4.
  ETL ja MVL hyväksyivät 3.4.2023 saavutetun meijereiden erikoiskoulutuksen saaneiden ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimusta koskevan neuvottelutuloksen.
 • Maanantai 3.4.
  ETL ja MVL saavuttivat neuvottelutuloksen valtakunnansovittelijan johdolla. Neuvottelutulos käsitellään seuraavaksi liittojen hallinnoissa. Osapuolet tiedottavat lähipäivinä käsittelyn tuloksesta ja ratkaisun sisällöstä.
 • Perjantai 24.3.
  ETL ja AKT hyväksyivät hallinnoissaan 20.3. saavutetun neuvottelutuloksen elintarvikealan automiesten työehtosopimuksen uudistamiseksi. Työehtosopimus tulee voimaan 24.3.2023 ja sen piiriin kuuluu noin sata työtekijää.
 • Maanantai 20.3.
  ETL ja AKT saavuttivat neuvottelutuloksen elintarvikealan automiesten työehtosopimuksen uudistamiseksi. Koska uudistetun työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää molempien liittojen hallintojen hyväksyntää, neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin, kun liittojen hallinnot ovat sen käsitelleet.
 • Torstai 16.3.
  ETL ja Ammattiliitto Pro hyväksyivät 13.3.2023 liittojen kesken saavutetun elintarviketeollisuuden toimihenkilöitä koskevan neuvottelutuloksen.
 • Neuvottelut 15.3.
  ETL ja MVL eivät päässeet neuvotteluissa yksimielisyyteen vuoden 2023 palkantarkistuksista. MVL haluaa siirtää asian välityslautakunnan ratkaistavaksi. Välityslautakunta koostuu viidestä jäsenestä siten, että molemmat liitot asettavat lautakuntaan kaksi jäsentä, ja lautakunnan puheenjohtajana toimii valtakunnansovittelija.
 • Neuvottelut ma 13.3.
  ETL ja Ammattiliitto Pro saavuttivat 13.3.2023 neuvottelutuloksen elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen uudistamiseksi. Koska uudistetun työehtosopimuksen voimaantulo edellyttää molempien liittojen hallintojen hyväksyntää, neuvottelutuloksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin vasta, kun liittojen hallinnot ovat käsitelleet sen.
  ETL ja MVL jatkoivat neuvotteluita. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 14.3.
 • Neuvottelut pe 10.3.
  ETL ja AKT jatkoivat työehtosopimusneuvotteluitaan. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 20.3.
  ETL ja Ammattiliitto Pro jatkoivat neuvotteluita. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 13.3.
  ETL ja MVL jatkoivat neuvotteluita. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 13.3.
 • Neuvottelut ti 7.3.
  ETL ja MVL jatkoivat neuvottelujaan. Seuraava neuvottelutapaaminen on perjantaina 10.3.
 • Pe 3.3.
  Ammattiliitto Pro katkaisi elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut toistaiseksi ja ilmoitti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta.
 • Neuvottelut ti 28.2.
  ETL ja Meijerialan ammattilaiset MVL sopivat, että vuoden 2023 palkkaratkaisun neuvotteluaikaa jatketaan siten, että palkkaratkaisusta sovitaan liittojen kesken 15.3.2023 mennessä.
  ETL ja Ammattiliitto Pro jatkoivat työehtosopimusneuvottelijaan. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 10.3.
 • Neuvottelut ma 27.2.
  ETL ja Ammattiliitto Pro jatkoivat työehtosopimusneuvottelujaan. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 28.2.
 • Neuvottelut la 25.2.
  ETL ja Ammattiliitto Pro jatkoivat neuvottelujaan työehtosopimuksesta. Seuraavan kerran neuvotellaan maanantaina 27.2.
 • Neuvottelut pe 24.2.
  ETL ja Ammattiliitto Pro jatkoivat työehtosopimusneuvottelujaan. Neuvottelut jatkuvat lauantaina 25.2.
 • Neuvottelut ke 22.2.
  ETL ja Meijerialan ammattilaiset MVL jatkoivat neuvottelujaan. Seuraavan kerran neuvotellaan tiistaina 28.2.
 • Neuvottelut to 16.2.
  ETL ja Meijerialan ammattilaiset MVL neuvottelivat vuoden 2023 palkankorotuksista. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 22.2.
  ETL ja Ammattiliitto Pro jatkoivat neuvotteluja tekstikysymyksistä. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 24.2.
 • Neuvottelut ti 14.2.
  ETL ja Ammattiliitto Pro jatkoivat neuvottelujaan elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Neuvottelut jatkuvat torstaina 16.2.
 • Ma 13.2.
  Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ovat saavuttaneet 13.2.2023 neuvottelutulokset liha-alan, elintarvikealojen, panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden, leipomoiden työntekijöiden sekä meijerityöntekijöiden työehtosopimuksista.
  Neuvottelutulos menee liittojen hallintojen käsittelyyn maanantain aikana. Ratkaisun sisällöstä kerrotaan, kun molempien osapuolten hallinnot ovat käsitelleet asian. Sopimukset on hyväksytty.
 • Neuvottelut su 12.2.
  ETL ja SEL jatkoivat työehtosopimusneuvottelujaan.
 • Neuvottelut pe 10.2.
  ETL ja SEL jatkoivat työehtosopimusneuvottelujaan. Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina 12.2.
 • Neuvottelut to 9.2.
  Neuvottelut ETL:n ja Ammattiliitto Pron kesken jatkuivat. Neuvotteluosapuolet toivat esiin tavoitteensa neuvottelukierrokselle. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 14.2.
 • Neuvottelut ke 8.2.
  Neuvotteluja työehtosopimusten sisältökysymyksistä jatkettiin ETL:n ja SELin kesken. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 10.2.
 • Neuvottelut ti 7.2.– Neuvottelut työehtosopimusten tekstikysymyksistä ETL:n ja SELin kesken jatkuivat. Seuraava neuvottelutapaaminen on keskiviikkona 8.2.
  – Neuvottelut elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta ETL:n ja Ammattiliitto Pron kesken alkoivat. Neuvottelut jatkuvat torstaina 9.2.
 • Neuvottelut ma 6.2.
  ETL ja SEL jatkoivat neuvottelujaan uusien työehtosopimusten tekstikysymyksistä. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 7.2.
 • Neuvottelut pe 3.2.
  Neuvottelut ETL:n ja SELin kesken työehtosopimusten tekstikysymyksistä jatkuivat. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 6.2.
 • Neuvottelut to 2.2.
  ETL ja SEL jatkoivat neuvotteluja työehtosopimusten tekstikysymyksistä. Seuraava neuvottelutapaaminen on perjantaina 3.2.
 • Neuvottelut ma 30.1.
  Neuvottelut työehtosopimusten sisältökysymyksistä jatkuivat ETL:n ja SELin kesken. Neuvotteluja jatketaan torstaina 2.2.
 • Ammattiliitto Pro irtisanoi 27.1. elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen päättymään 28.2.2023. ETL ja Pro aloittavat neuvottelut työehtosopimuksen uudistamiseksi tiistaina 7.2. Neuvotteluaikoja on lisäksi sovittu viikoille 6 ja 7.
 • Neuvottelut pe 27.1.
  ETL ja SEL päättivät pidentää työehtosopimustensa voimassaoloa 12.2.2023 saakka. 
  Neuvottelut työehtosopimusten tekstikysymyksistä jatkuivat. Seuraava neuvottelutapaaminen on maanantaina 30.1.
 • Neuvottelut ti 24.1.
  ETL ja SEL jatkoivat neuvotteluja työehtosopimusten sisältökysymyksistä. Neuvotteluja jatketaan perjantaina 27.1.
 • Neuvottelut ma 23.1.
  Työehtosopimusneuvottelut ETL:n ja SELin kesken jatkuivat. Seuraava neuvottelutapaaminen on tiistaina 24.1.
 • Neuvottelut pe 20.1.
  ETL ja SEL jatkoivat työehtosopimusneuvotteluja. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 23.1.
 • ETL on käynyt Ammattiliitto Pron kanssa neuvotteluita elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen vuoden 2023 (ns. optiovuoden) palkankorotuksista. Neuvotteluosapuolet totesivat yhdessä, että neuvottelut optiovuoden osalta ovat päättyneet. Mikäli jompikumpi osapuoli irtisanoo työehtosopimuksen viimeistään 31.1.2023, työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2023.
 • Neuvottelut ti 17.1.
  ETL:n ja SELin välisissä neuvotteluissa käytiin läpi työehtosopimusten sisältökysymyksiä. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 20.1.
 • Neuvottelut pe 13.1.
  ETL:n ja SELin välisissä neuvotteluissa käytiin läpi tekstikysymyksiä. Neuvottelut jatkuvat tiistaina 17.1.
 • Neuvottelut uusista työehtosopimuksista ETL:n ja SELin kesken alkoivat ke 11.1.2023
  Perinteiseen tapaan neuvottelujen aluksi käytiin läpi elintarviketeollisuuden taloudellista tilannetta. Taloudellisen tilannekuvan jälkeen neuvotteluosapuolet toivat esiin tavoitteensa nyt käynnistyneelle neuvottelukierrokselle. Neuvottelut jatkuvat pe 13.1.

Lisätietoja

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset