Tiedote

Elintarviketeollisuudelle sovitetaan kokoaan suurempaa sääntelytaakkaa

Julkaistu:

Ruokia ja juomia valmistavat yritykset ovat tällä hetkellä Suomessa suuren mielenkiinnon kohteena. Elintarvikealaan kohdistuu myös ennennäkemättömiä paineita niin vastuullisuuden, kiristyvän verotuksen kuin monien lainsäädäntöaloitteiden vuoksi.

Antti Rinteen hallitusohjelma sisältää peräti 52 toimenpidekirjausta, jotka koskevat tavalla tai toisella elintarviketeollisuutta. Tällaisia ovat muun muassa fiskaaliset alkoholi- ja virvoitusjuomaverojen korotukset, hiilineutraalisuus ja ruokahävikki, mutta myös koko ruokaketjun kannattavuus ja kilpailukyvyn parantaminen.

– Suomalaiset elintarvikeyritykset ovat toimineet vastuullisesti kautta aikojen ja antavat tänäänkin panoksensa ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin parhaaksi, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja sanoo.

– Suunniteltaessa alaan kohdistuvia politiikkatoimia tämä jää helposti varjoon, sillä keskustelussa päähuomion varastaa usein jokin yksittäinen asia, jota käsitellään erittäin vähäisin tiedoin. Keskusteluun kaivataan faktoja ja suhteellisuudentajua.

Tilastokeskuksen tilinpäätöstilaston mukaan taloustilanne ja kannattavuus vaihtelevat elintarvikeyrityksissä suuresti, mutta yleisesti ottaen alan operatiivinen kannattavuus jää muuta teollisuutta heikommaksi. Rahoituksellinen vahvuus on elintarviketeollisuudessa edelleen hyvällä tasolla. Yritykset ovat suurelta osaltaan vakavaraisia ja niiden maksuvalmius on hyvä.

Elintarviketeollisuus on kapean marginaalin liiketoimintaa, johon kohdistuu päivittäistavarakaupan, kuluttajien ja tuottajien puolelta paljon odotuksia. Tämä johtopäätös sisältyy myös elintarviketeollisuuden toimialaraporttiin, joka julkistettiin tänään alan seminaarissa Helsingissä.

– Vain kannattavat ja kilpailukykyiset yritykset pystyvät tarjoamaan työpaikkoja, investoimaan, kasvamaan, panostamaan vientiin ja kehittämään alaa eteenpäin, Pia Pohja muistutti seminaaripuheenvuorossaan.

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset