Artikkeli

Elintarvikeala kahden sääntelyn välissä – selkeyttämistä kaivataan

Julkaistu:

Kehitystukea kahdesta putkesta.

Suomalainen elintarvikejalostaja haluaa kasvaa, kehittyä ja investoida. Tämä on mainio asia, ja siihen on tarjolla myös julkista tukea, mutta mistä? Elintarviketeollisuusliiton johtaja Heli Tammivuori kuvaa kaksi pääasiallista tukimuotoa:

 • Työ- ja elinkeinoministeriö tukee erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn, kansainvälistymisen ja innovaatiotoiminnan kehittämistä yritystukilain perusteella.
 • Maa- ja metsätalousministeriö tukee maaseuturahastosta maaseudun kehittämislain perusteella maaseudun pk-yritysten kehittämistä, jotta maaseutu pysyisi elinvoimaisena.

Valitseeko yritys siis tukimuodon oman tavoitteensa mukaan? Ei suinkaan, vaan asian ratkaisee EU:n perussopimuksen Annex 1 -lista. Se käsittää reilut kymmenen raaka-ainetta, joista valmistettuja tuotteita tuetaan EU:n maataloustukijärjestelmästä.

 • Liha, hedelmät ja kasvikset, öljyt ja rehut kuuluvat maataloustuen piiriin.
 • Leipomoteollisuus, makeiset ja juomat kuuluvat yritystukilain piiriin
 • Mylly- ja tärkkelystuotteet sekä maitotuotteet kuuluvat maataloustuen piiriin, mutta eivät aina.
  • ”Jos tuote on riittävän pitkälle jalostettu, tuki siirtyy MMM:ltä TEM:in piiriin. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi mysli tai pitkälle jalostettu rahka.”
 • Kalanjalostus ei kuulu kumpaankaan järjestelmään, koska EU:lla on oma kalastuspolitiikka erillään maatalouspolitiikasta. Kalan alkutuotanto voi saada kalastustukea, mutta kalanjalostus on ollut väliinputoaja.

Kuulostaa hankalalta ja sitä se onkin, vahvistaa ETL:n Heli Tammivuori:

”MMM:n tuet on pitkälle räätälöity yrityksille, joiden sivuelinkeino on maataloustuotteiden jalostus. Kuitenkin tämä toimiala on teollisuutta ja tällä alalla toimivat yritykset ovat vakavasti otettavia teollisuusyrityksiä.”

Rajanvetoa tekevät käytännössä ELY-keskusten virkamiehet.

”On hyvin tulkinnanvaraista, miten tukimuoto valitaan. Esimerkiksi maitoalalla toimivissa yrityksissä joudutaan käyttämään aika paljon mielikuvitusta yhdessä ELY-keskuksen kanssa, että saadaan oikeat tuet.”

Yritystukilaki uudistuu – näin elintarvikealan tukia pitäisi kehittää

Uudistus valmisteilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan yritystukilain uudistusta, joka ETL:n Heli Tammivuoren mukaan onkin askel oikeaan suuntaan. Esityksen on tarkoitus astua voimaan ensi kesänä.

 • TEM on teettänyt uudistuksen taustaksi yritysten kehittämisavustusten arviointiraportin, jonka mukaan myös ELY-keskusten tukien myöntäjät toivoivat selkeämpää ohjeistusta ja yhdenmukaisempaa linjausta.
 • TEM esittää, että tukimuoto rajattaisiin toimialaluokituksen mukaisesti – kaikki elintarviketeollisuuden alatoimialat ja juomat kuuluisivat yritystuen piiriin. MMM vastustaa lausunnossaan tällaista rajausta.
 • Kalanjalostusta esitetään liitettäväksi yritystukilain piiriin.
 • Myös luonnontuotteet kuten marjat ja sienet siirtyisivät yritystukilain piiriin.

Parannettavaa riittää. Lakiuudistus on Tammivuoren mukaan askel oikeaan suuntaan, mutta tilanteessa on edelleen paljon parannettavaa.

”TEM ja MMM toki keskustelevat näistä keskenään ja pyrkivät siihen, etteivät yritykset putoa tukijärjestelmien väliin. Tukijärjestelmä vaatii silti vielä paljon selkeyttämistä ja pohdintaa, rajausta ja vuoropuhelun lisäämistä.”

”Kaikilla viranomaisilla pitäisi olla samat ohjeet ja tulkinnat käytössä. Yritykset taas toivovat palvelua yhdeltä luukulta, riippumatta siitä mistä pussista tukia myönnetään.”

Erilaiset tukijärjestelmät aiheuttavat myös epätasa-arvoa. Tukia maksetaan osin aluekehitysrahoista, niinpä Länsi-Suomessa toimiva yritys voi saada vähemmän tukea kuin pohjoissuomalainen vastaavaan hankkeeseen.

Kirjoitus on julkaistu myös MustReadin Ruoka & juoma -uutiskirjeessä.

Teksti: Heidi Hammarsten, MustRead

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset