Blogi

Biokaasusta tuli sivullinen uhri

Kirjoittanut: Jukka Ihanus

Julkaistu:

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen muuttamisesta. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoite on jarruttaa polttoaineen hintojen nousua lieventämällä uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta. Samalla hallitus kuitenkin heikentää biokaasun ja muiden uusiutuvien polttoaineiden investointiympäristöä muuttamalla niiden pelisääntöjä.

Biokaasu on sivullinen uhri, kun hallitus haluaa lievittää elinkustannusten nousua. Ennen vaaleja kukaan ei vaatinut nimenomaan kotimaisen biokaasun kysyntää lisäävien kannustimien vähentämistä. Hallitusneuvotteluissa niitä kuitenkin päädyttiin muuttamaan.

Biokaasulla on paljon kavereita eduskunnassa, mutta vähän todellisia ystäviä käytännön politiikassa. Hallitusohjelmassa on kauniit tavoitteet, mutta teot ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi. Ohjelmassa ei ole korvaavia ohjauskeinoja eikä tukitoimia biokaasun käytön edistämiseksi, kun uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta muutetaan.

Vain neljän sentin tähden

ETL ja monet muut tahot nostivat asiantuntijalausunnoissaan esiin, että biokaasun kysynnän heikentyminen laittaa vireillä olevat hankkeet jäihin ja ajaa tulevat biokaasuinvestoinnit ulkomaille.

Hallituspuolueet pitivät Eduskunnassa asiaa käsitellessä talousvaliokunnassa kuitenkin tärkeämpänä varmistaa, etteivät polttoaineiden pumppuhinnat nouse. Hallituksen esityksen lähtökohtana on arvio, jonka mukaan nykylainsäädännön mukaisen lisävelvoitteen aiheuttama hinnannousu olisi noin neljä senttiä litralta. Talousvaliokunnan mietinnössä sen sijaan todetaan, että lisävelvoitteen muuttamatta jättämisen vaikutukset pumppuhintaan voitaisiin kompensoida muuttamalla polttoaineiden verotusta.

Nyt tarvitaan tekoja

Biokaasun hyödyntämisen suurin potentiaali on raskaassa liikenteessä. Biokaasua valmistetaan esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivuvirroista tai lannasta. Energiantuotannon ohella biokaasu tehostaa ravinnekiertoa, sillä siitä saadaan kotimaista lannoitetta maatalouteen.

Biokaasu on luontainen mahdollisuus esimerkiksi Itä-Suomelle uusiutuvan energian tuotannossa, kun tuulivoiman rakentaminen on rajoitettua.

Puhtaan energian, ympäristön ja huoltovarmuuden ministerityöryhmä on nyt paljon vartijana. Hallituksen pitäisi linjata pikaisesti keinoista, joilla poistetaan epävarmuus biokaasuinvestoinneilta. Muutoin on vaara, että Suomi menettää sen potentiaalin, joka biokaasulla on huoltovarmuuden vahvistamisessa ja ruokaketjun kiertotalousratkaisujen edistämisessä.

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Jukka Ihanus

Yhteiskuntasuhdejohtaja

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset