Tiedote

Annikka Hurme: Elintarvikealan yrityksille tarvitaan sääntelyrauha – EU ei saa kuihduttaa yritysten kasvua  

Julkaistu:

Elintarviketeollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme haluaa, että eurooppalaisten yritysten kilpailukyvystä huolehtiminen nousee nykyistä vahvemmin EU-päättäjien pöydälle. Talous on kasvanut Yhdysvalloissa jo reilun kymmenen vuoden ajan ripeämmin kuin Euroopassa, ja kaula vain suurenee.

Viime vuosien EU-sääntelyvyöryn vuoksi elintarvikealan yritykset kärsivät jo byrokratiaburnoutista. Nyt tarvitaan sääntelyrauhaa. EU uhkaa säädellä itsensä lopullisesti kilpailukyvyttömäksi alati muuttuvilla vaatimuksillaan. Yhdysvalloissa toimitaan toisin: mahdollistetaan yritysten kasvua ja edistetään vihreää siirtymää kannustein.

– Yritykset tarvitsevat ennakoitavuutta sääntelyyn, malttia verotukseen ja kohtuutta kustannuksiin. Näin luodaan ruoka-alalle mahdollisuudet investoida, synnyttää uusia työpaikkoja ja varmistaa ruuan riittävyys myös huonoina aikoina, Hurme sanoo.

Euroopan kilpailukyvyn heikentyessä erityisesti suurissa EU-maissa maksettujen erilaisten valtiontukien määrä on räjähtänyt. Se vaarantaa tasapuolista kilpailua yritysten kesken ja heikentää sisämarkkinoiden toimintaa.

– Suomi tavoittelee elintarvikeviennin tuplaamista kuluvan vaalikauden aikana. Suomalaiset yritykset eivät pärjää kotimaisessa tai kansainvälisessä kilpailussa, jos muut EU-maat tukevat yritystensä investointiympäristöä tai jos EU:n ulkopuoliset maat osaavat käyttää sääntelyä kasvun kannusteena. Nyt on palattava takaisin kasvuun kannustavaan toimintaympäristöön, Hurme sanoo.

Vastuuta ruokaturvasta ja kestävästä kehityksestä

Tulevissa EU-vaaleissa on ruoka-alan kannalta kyse siitä, että Suomessa pitää olla mahdollista tuottaa ruokaa ja jalostaa elintarvikkeita tulevaisuudessakin. Ruoantuotannosta huolehtiminen Euroopassa yhteisin pelisäännöin ja yhteisellä rahoituksella on vastuun kantamista ruokaturvasta ja kestävyyshaasteista.

– Jotta vaikutusmahdollisuudet ympäristön tilaan pysyvät omissa käsissämme, kestävyyden ja kannattavuuden on kuljettava käsi kädessä. Yritysten on voitava kohdentaa investointinsa sellaisiin kohteisiin, joiden vaikuttavuus ympäristöön on kaikkein suurin, Hurme vaatii.

– Kunnianhimo EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteissa on hyvä pitää korkealla ja keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi on monia. Innovaatioita syntyy parhaiten, kun yritykset pääsevät etsimään ratkaisuja itsenäisesti, Annikka Hurme painottaa.

Suomalainen elintarviketeollisuus on yksi merkittävä kestävän kehityksen ratkaisujen tarjoaja. Tätä viestiä suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien olisi hyvä viedä myös YK:n ilmastokokoukseen COP28:iin joulukuussa.

– EU-sääntelyssä kansalliset erityispiirteet, yritysten kilpailukyky ja innovaatiomahdollisuudet on otettava entistä vahvemmin huomioon kestävyyttä edistävien säädösten vaikutusarvioinneissa. Yritysten omien vastuullisuustoimien merkittävyys on tunnistettava, Annikka Hurme korostaa.

Elintarviketeollisuus on yksi eniten säännellyistä teollisuudenaloista Euroopassa. Alaa koskevista säädöksistä suurin osa, joidenkin arvioiden mukaan jopa 90 prosenttia, tulee EU:sta. Elintarviketeollisuus on Euroopan merkittävin teollisuudenala useilla eri mittareilla.

Annikka Hurmeen haastattelupyynnöt Valio Mediadeskin kautta, puh. 010 381 2118, mediadesk@valio.fi

Jaa artikkeli

Ajankohtaiset aiheet tarjottimella

Uutiskirjeemme kertoo elintarvikealan tärkeimmät kuulumiset