Elintarviketeollisuudessa vettä kuluu erityisesti tuotantolaitosten prosesseissa ja jätevesiä syntyy esimerkiksi elintarviketurvallisuussyistä tärkeistä linjastojen puhtaanapidosta.

Vaikka Suomessa on runsaat vesivarat, on vesivastuu olennainen osa elintarvikealan yritysten yritysvastuuta. Vesivastuun elementtejä ovat mm. tuotannon ja tuotteiden vedenkulutus, vesistöjen tila ja suojelu sekä toiminnan kokonaisvesijalanjäljen hahmottaminen. Yrityksen vedenkäyttöön liittyvällä jalanjälkilaskennalla voidaan huomioida myös oman toiminnan ulkopuolelle ulottuvat vedenkäyttöön liittyvät vaikutukset. Esimerkiksi tietyt tuontiraaka-aineet voivat olla yrityksen vesitaseen kriittisiä, vaikka kotimaassa tapahtuva tuotanto ei olisikaan erityisen vesi-intensiivistä.

Apetit huomioi vesistöt viljelyssä ja tuotekehityksessä. Kaikki Apetitin sopimusviljelijät noudattavat Vastuuviljely-menetelmää, jolla pyritään vähentämään viljelystä maaperään ja vesistöihin valuva ravinnekuorma.
Apetit on myös kehittänyt kotimaisten järvikalojen hoitokalastukseen perustuvan Järvikala-tuoteperheen. Hoitokalastuksella vähennetään järvien rehevöitymistä, pidetään yllä järvien tervettä kalakantaa. Tuoteperheen myötä myös hoitokalastettu kalansaalis saadaan herkulliseen hyötykäyttöön.

Rajamäen pohjavesialue on yksi Suomen Salpausselkien tärkeimmistä pohjavesialueista. Altian tältä alueelta omistaman, yli 1 100 hehtaarin kokoisen alueen ja erityisesti sen alapuolella olevan pohjaveden suojelu on tärkeässä osassa Altian tuotteiden korkean laadun varmistamisessa. Jatkuvan veden pinnantasojen ja laadun tarkkailun ohella aluetta varjellaan toiminnalta, josta epäpuhtauksia voisi joutua veteen ja alueella kulkevien ajoneuvojen kanssa noudatetaan suurta huolellisuutta. Tehtaan toimintaa kehitetään koko ajan ympäristöystävällisemmäksi.

Valiolla vähennetään veden kultusta tehtaiden prosessilaitteistojen kiertopesuilla ja tehostamalla veden käyttöä. Jätevesikuormitusta ja jäteveden määrää seurataan suhteuttamalla ne vastaanotettuun maitomäärään. Kaikki Suomen toimipaikat on liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon, ja jätevedet päätyvät kunnalliseen vesihuoltolaitokseen. Katso video jätevesien hallinnasta Riihimäen tehtaalla.

Vesi on juomanvalmistuksessa avainasemassa. Sinebrychoffin käyttämä vesi on Päijänteestä. Tehokas vedenkäyttö on panimolle olennainen tapa säästää luontoa. Sinebrychoff valmistaa yhden valmiin olutlitran vain 2,3 litralla vettä. Siinä on mukana kaikki käyttövesi – niin tuotantovesi ja laitteistojen ja uudelleentäytettävien pullojen puhdistusvedet kuin henkilöstön kahvivedetkin. Vielä 50-luvun lopulla vettä kului 30 litraa jokaista juomalitraa kohden.

Korkealaatuisten tuotteiden valmistus vaatii puhdasta ja korkealaatuista vettä. Saarioinen toteuttaa toimenpiteitä vähentääkseen vedenkulutusta ja vedenkäytöstä johtuvia ympäristövaikutuksia. Vuonna 2019 yrityksen kokonaisvedenkulutus väheni 9 %.

Takaisin ylös