Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuus elintarviketeollisuudessa on monimuotoinen kokonaisuus. Sitä voidaan edistää esimerkiksi hyödyntämällä tuotannon sivuvirtoja, vähentämällä hävikkiä, kehittämällä tuote- ja pakkaussuunnittelua, tehostamalla logistiikkaa sekä lisäämällä henkilöstön tiedon tasoa materiaalitehokkaista käytännöistä.

Alan yrityksiä kannustetaan parantamaan materiaalitehokkuuttaan Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksella. Elintarviketeollisuuden, päivittäistavarakaupan ja pakkausalan yhdessä kolmen ministeriön kanssa allekirjoittama sitoumus tähtää ympäristövaikutusten vähentämiseen ruuan valmistuksessa, jakelussa ja kulutuksessa.

Kiertotalouskonseptimme yhdistää vastuullisen kiertotalousajattelun, agroekologian periaatteet ja teknologiset innovaatiot. Hyödynnämme eläinperäiset sivutuotteet tuotannossamme 100-prosenttisesti. Honkajoki Oy:n jätevedenpuhdistamolla käsitellään yrityksen omat prosessi- ja lauhdevedet sekä Lihajaloste Korpela Oy:n jätevedet. Puhdistetut vedet johdetaan Karvianjokeen.
Kirkkokallion yksikössämme Honkajoella olemme jo saavuttaneet tason, jolla kaikki sisään tuleva raaka-aine muutetaan kaupallisiksi tuotteiksi eikä tuotannossa synny lainkaan orgaanista jätettä. Konseptimme onkin yksi maailman energiatehokkaimmista ja puhtaimmista eläinperäisten sivutuotteiden käsittelymenetelmistä.

Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruuan tuotanto hiilineutraalisti. Vuoteen 2021 mennessä tunnistamme tuotteidemme hiilijalanjäljen, ymmärrämme syvällisesti, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä pienennetään. Atrian tuotteissa elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset painottuvat tuotteiden pääraaka-aineen eli lihan tuotantoon. Alkutuotannon ympäristövaikutusten hillitsemisessä tuottajat ovat avainasemassa. Ympäristövaikutusten minimointi tilatasolla tarkoittaa tilakohtaisia, tuotantosuunnasta riippuvia erilaisia ratkaisuja. Atrian alkutuotannossa toimintamalleja kehitetään jatkuvasti entistä ympäristöystävällisemmiksi.

Tiesitkö, että Paulig oli maailman ensimmäinen toimija, joka toi uusiutuvat raaka-aineet kahvin vakuumipakkauksiin? Yhä useammissa Pauligin kahvipakkauksissa on hyödynnetty uusiutuvia materiaaleja, sillä osa kahvipakkauksista on valmistettu jo yli 50-prosenttisesti uusiutuvista, kasvipohjaisista ja fossiilittomista materiaaleista. Tämän myötä pakkauksen hiilijalanjälkeä on saatu pienennettyä noin kolmannes. Lue lisää Paulig-konsernin vastuullisuustyöstä.

Oluen jäähdyttämistä varten panimolla on ammoniakkia jatkuvassa kierrossa. Ammoniakki kuumenee jäähdytysprosessissa voimakkaasti. Tämä lämpö kerätään talteen. Lämpö napataan talteen myös jätevesisäiliöstä. Kierrätettävä lämpö ohjataan muun muassa ilmanvaihtoon ja patteriverkoston lämmitykseen.
Sinebrychoff saa lämpöpumppujen avulla kerättyä talteen jopa 15 000 megawattituntia vuodessa. Se kattaa noin viidesosan kokonaislämmöntarpeesta tuotantolaitoksella.

Valio tekee työtä kiertotalouden eteen monella rintamalla. Esimerkki ruokaketjun loppupäästä ovat pakkaukset: Valio lisää jatkuvasti kierrätysmuovin käyttöä. Esimerkiksi herkuttelujuustojen pakkauksien materiaalista vähintään 90 prosenttia oli vuoden 2019 lopussa kierrätysmuovia.

Elintarvikeala on ensimmäinen suomalainen teollisuudenala, joka edistää alansa materiaalitehokkuutta omalla sitoumuksellaan. Sitoumus on vapaahetoinen keino vähentää ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen aikana syntyviä ympäristövaikutuksia. Sitoumuksella tuotetaan monenlaisia hyötyjä ympäristölle, yhteiskunnalle ja yrityksille sekä vähennetään ruokahävikkiä ja lisätään kierrätystä. Lue lisää materiaalitehokkuuden sitoumuksesta.

Snellman siirtyi vuosien 2019 ja 2020 aikana jauhelihapakkauksien osalta käyttämään rasioiden sijaan flowpack-pusseja. Muutoksella muovia säästettiin peräti 76 prosenttia tuotantovaiheessa. Jauhelihan pakkausmuodon mullisti koko ruokakenttää, ja jatkuvien parannuksien hengessä myös esimerkiksi leikkelepakkauksia keventämällä on vähennetty muovin käyttöä. Muovin säästämisestä ei saa kuitenkaan tulla itseisarvo, vähentämisen ohella pitää pohtia pakkauksen soveltuvuutta eri tuotteille, sen vaikutusta ruoan säilyvyyteen, toimivuutta valmistusvaiheessa ja käytettävyyttä kotona.

Apetit käsittelee Säkylän tehtaallaan noin 34 miljoonaa kiloa kotimaisia kasviksia vuosittain. Tuotannossa syntyy kasvissivuvirtoja, kun kasvikset pestään, käsitellään ja pilkotaan. Nämä sivuvirrat hyödynnetään paitsi kompostoimalla ja eläinrehuna, myös toimittamalla sivuvirtoja biokaasun tuotantoon tehtaan lähellä sijaitsevaan bioenergialaitokseen.

Takaisin ylös