19.12.2022

Elintarvikealan tes-kierroksella katsottava rohkeasti yhdessä kohti tulevaa

kirjoittanut Anne Somer

Johtaja Anne Somer

Neuvottelukierros uusista työehtosopimuksista lähestyy elintarvikealalla. Neuvotteluihin valmistautuminen on jatkunut tiiviinä koko syksyn.

Valmistautuminen on tapahtunut erittäin epävarmoissa tunnelmissa. Elintarvikeyrityksissä eletään poikkeuksellisia aikoja, kun ala painii vakavassa kustannuskriisissä.

Elintarviketeollisuuden joulukuun talouskatsaus sanoittaa yritysten tilannetta tummin sanakääntein. Yritykset joutuvat luovimaan kasvavien kustannusten, heikentyvän kannattavuuden ja vähenevän kysynnän myrskyaallokossa. Samaan aikaan ruoan tuonti Suomeen on kasvanut ennätyslukemiin.

Arvioiden mukaan majakan valot eivät vielä ensi vuonnakaan pilkota sumun takaa. Kustannus- ja kannattavuuspaineet eivät ole helpottamassa elintarviketeollisuudessa.

Viisi työehtosopimusta on katkolla tammikuun lopussa. Näitä ovat sopimukset liha-alalla, elintarvikealoilla, panimoissa ja virvoitusjuomatehtaissa, leipomoiden työntekijöillä sekä meijerityöntekijöillä, ja ne on solmittu Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SELin kanssa.

Niiden lisäksi tammikuun lopussa päättyy Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n kanssa solmittu elintarvikealan automiesten työehtosopimus.

Kaikissa näissä neuvotteluissa pöydällä ovat sekä sopimusten sisältömääräykset eli tekstikysymykset että palkankorotukset. Aloituspäiväkin on jo sovittu: SELin kanssa kokoonnutaan yhteisen pöydän ääreen tammikuun alussa.

Näkemyksiä tilannekuvasta ja elintarvikealan toimintaympäristöstä on jo toki vaihdettu osapuolten kesken yhteisissä keskusteluissa.

Menneiden vuosikymmenten ratkaisut eivät enää toimi

Yritysten vaikea tilanne ei voi olla heijastumatta neuvottelukierrokseen. On haettava yhdessä sellaisia ratkaisuja, joilla pystymme parantamaan elintarvikeyritysten kilpailukykyä.

Suomalaista työtä ei pidä hinnoitella liian kalliiksi. Ylisuuret palkankorotukset aiheuttavat työttömyyttä ja voivat ruokkia tuhoisaa inflaatiokierrettä, joka köyhdyttää kaikkia. Palkkamalttia tarvitaan etenkin nyt, kun ajat ovat poikkeukselliset.

Vain maltillisella ja vastuullisella toiminnalla pystymme kilpailemaan koko ajan kasvavaa ruokatuontia vastaan, vakauttamaan elintarvikeyritysten toimintaa ja turvaamaan työpaikkojen säilymistä.

Kilpailukykyiset tes-ratkaisut tukevat yritysten kasvun ja viennin vauhdittamista sekä uusien työpaikkojen syntyä.

Neuvotteluosapuolilta odotetaan nyt näyttöjä myös työehtojen kehittämisestä. Yritykset ja työntekijät odottavat, että vuosikymmeniä sitten laadittuja työehtosopimusten määräyksiä kehitetään ja muutetaan sellaisiksi, että ne vastaavat yritysten ja työntekijöiden nykyajan tarpeita.

Suuri osa elintarvikealan työehtosopimusten määräyksistä on nimittäin laadittu aivan eri vuosikymmenten tarpeisiin kuin 2020-luvun todellisuuteen.

Työehtosopimusten pitää tukea paremmin myös yritys- ja yksilökohtaisia ratkaisuja. Nykyisillä sopimuksilla ei pystytä huomioimaan riittävästi yksittäisten yritysten ja niiden henkilöstön tarpeita.

Työehtosopimusten on mahdollistettava, että työntekijät ja työnantaja voivat yhdessä räätälöidä kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut ja toimintamallit. Tulevalla neuvottelukierroksella onkin löydettävä uusia mahdollisuuksia työpaikkakohtaisen sopimisen laajentamiseen.

Rakentavalla yhteistyöllä neuvottelukumppaneidemme kanssa pystymme löytämään ratkaisuja sekä luomaan uutta. Meidän on katsottava rohkeasti yhdessä kohti tulevaisuutta.

Anne Somer
- Johtaja, työ ja osaaminen

Työmarkkinakierroksen etenemistä seurataan ETL:n neuvottelulokissa

Lisätietoja antaa

Johtaja
Anne Somer
naar.fbzre@rgy.sv
050 345 2134
@AnneMSomer

Esittelylaatikko

Elintarviketeollisuusliitto on ruoka-alan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Edustamme Suomessa toimivia ruoka- ja juomayrityksiä. 

Lue lisää