Avainsana: Verotus

Terveyden edistäminen on elintarviketeollisuudelle tärkeä päämäärä. Ruokiin ja juomiin kohdistuva terveysperusteinen verotus ei kuitenkaan ole oikea keino ohjata ihmisiä kohti terveellisempää ruokavaliota. Ruokia ja juomia valmistavat yritykset haluavat tuoda ratkaisuja siihen, että ihmiset syövät terveellisesti ja voivat hyvin. Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio tukee jaksamista, työhyvinvointia ja arkivireyden säilymistä hyvällä tasolla. Ruokiin ja juomiin kohdistuva terveysperusteinen […]

Hallituksen syyskuinen budjettiriihi muistetaan julkisuudessa ilmastopolitiikkaan ja ns. exit-veroon liittyvistä kiistoista. Vähemmälle huomiolle jäi huomattavasti useampaa suomalaista sekä koko suomalaista ruoka-alaa koskeva ehdotus elintarvikkeiden terveysverosta ja ensi vaiheessa virvoitusjuomaveron uudistamisesta. Elintarvikkeiden ja juomien terveysperusteisen verotuksen julkilausuttu tavoite on yleisesti kannatettava ja hyvä – halutaan ohjata kuluttajia terveydellisesti kestävämpiin valintoihin. Ongelmat kuitenkin alkavat heti, kun sinällään […]

Jos eri ravintoaineille aletaan asettaa veroja, kyseessä on yleinen ruokavero. Se nostaisi kuluttajan ruokakorin hintaa. Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 15.9.2021 Pertti Mustajoki ja Pekka Puska ehdottivat mielipidekirjoituksessaan (HS 12.9.) suolaveroa. Liika suolan saanti on kiistatta pahasta terveydelle. Juuri siksi suomalainen elintarviketeollisuus on jo vuosikymmeniä tehnyt tunnustetusti vaikuttavaa työtä elintarvikkeiden suolapitoisuuksien pienentämiseksi. Tuotteiden suola- […]

Maan hallitus kokoontuu budjettiriiheen tekemään päätöksiä, joiden tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Elintarviketeollisuusliitto yhtyy tavoitteeseen. Tärkeintä on toimenpiteiden laaja kokonaisuus sekä myönteiset kannusteet yrityksille investointeihin. Sen sijaan elintarviketeollisuutta ja koko ruuantuotannon arvoketjua, muun muassa pandemiassa iskun saanutta ravintola-alaa, rankaisevat verot eivät ole perusteltuja. Aiemminkin selvitellyt ja toimimattomiksi havaitut valmisteverot osuvat kipeimmin pienituloisiin, ovat vaikeita […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa ETL:n terveiset budjettiriiheen: Ilmastotoimiin laaja keinovalikoima – uusia elintarvikeveroja vältettävä
 • Tags: , ,

Olisi kohtuutonta määrätä elintarvikesektori kantamaan kokoaan huomattavasti suurempaa osaa valtion verotuloista. Teksti on julkaistu Helsingin Sanomien mielipidesivulla 4.6.2021 Terve paino ry:n puheenjohtaja Pertti Mustajoki kommentoi (HS 31.5.) lentolippujen hinnoittelua matkustajan painon perusteella epäeettiseksi ja totesi, ettei lihavia kansalaisia voida syyttää ylimääräisistä kiloista. Ylipainon yleistyminen epidemiaksi johtuu hänen mielestään epäterveellisten ruokien ja juomien tavattoman runsaasta tarjonnasta. Hän […]

Elintarvikeyritysten hyvä varautuminen kriiseihin ja mittavat toimet tuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi osoittautuivat tehokkaiksi, kun koronapandemia levisi Suomeen viime keväänä. Poikkeusoloista huolimatta tuotanto pyörii tälläkin hetkellä lähes normaalisti turvaten suomalaisten ruokahuollon. Taistelu koronavirusta vastaan, turvallisuuden varmistaminen ja sopeutuminen epävarmuuteen aiheuttavat elintarvikeyrityksille jatkuvasti suuria lisäkustannuksia. Ne rasittavat alan jo entuudestaan heikkoa kannattavuutta ja heikentävät yritysten kykyä kilpailla kotimaassa […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuuden pärjäämisessä on paljon pelissä
 • Tags: ,

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut valtiovarainvaliokunnalle lausunnon virvoitusjuomaveron korottamista ja virvoitusjuomaverosta vapautetun pientuotannon rajan muuttamista koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta. Luonnoksessa ehdotetaan kaikkien virvoitusjuomien valmisteveron korottamista siten, että sokeripitoisia juomia korotettaisiin eniten. Luonnoksessa esitetään myös tiettyjen vain vähän alkoholia sisältävien juomien alkoholiveron korottamista. Lisäksi ehdotetaan virvoitusjuomaverosta vapautetun pientuotannon rajan nostamista 50 000 litrasta 70 000 litraan ja eräiden […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä valmisteverotusmenettelyn ja autoverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. ETL kannattaa esityksen tavoitetta yhdenmukaistaa valmiste- ja autoverotuksen verotus- ja veronkantomenettelyjä sekä muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä, jotta ne olisivat linjassa muiden Verohallinnon kantamien verojen menettelyjen kanssa. ETL pitää hyvänä valmisteverojen muuttamista oma-aloitteiseksi veroksi. ETL katsoo myös, että Verohallinnon mahdollisimman korkeaa digitalisaatioaste ja […]

 • Posted in Lausunto
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto valmisteverotusmenettelyn uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
 • Tags: ,

Ruokia ja juomia valmistavat yritykset ovat tällä hetkellä Suomessa suuren mielenkiinnon kohteena. Elintarvikealaan kohdistuu myös ennennäkemättömiä paineita niin vastuullisuuden, kiristyvän verotuksen kuin monien lainsäädäntöaloitteiden vuoksi. Antti Rinteen hallitusohjelma sisältää peräti 52 toimenpidekirjausta, jotka koskevat tavalla tai toisella elintarviketeollisuutta. Tällaisia ovat muun muassa fiskaaliset alkoholi- ja virvoitusjuomaverojen korotukset, hiilineutraalisuus ja ruokahävikki, mutta myös koko ruokaketjun kannattavuus […]

 • Posted in Tiedote
 • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarviketeollisuudelle sovitetaan kokoaan suurempaa sääntelytaakkaa
 • Tags: ,

Ruokiin ja juomiin kohdistuvat välilliset verot tuottavat tänä vuonna arviolta 3,6 miljardia euroa valtion kassaan. Joka kymmenes alv-euro on peräisin elintarvikkeista, rehuista tai ruokapalveluista. Ruokien ja juomien kulutusta verotetaan välillisesti kahdella tavalla: valmisteveroilla ja arvonlisäveroilla. Tällä hetkellä voimassa olevia, elintarvikealaa koskevia valmisteveroja ovat alkoholivero, virvoitusjuomavero sekä eräiden juomapakkausten valmistevero. Arvonlisäveroa maksetaan puolestaan kaikesta: niin elintarvikkeista, […]

Epävarmuutta ja huolta hallitusohjelmassa herättävät lukuisat työryhmissä selvitettävät asiat, jotka uhkaavat lisätä elintarvikeyrityksiin kohdistuvaa sääntelyä ja verotaakkaa. Lisäsääntely ja verot heikentävät yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Elintarviketeollisuusliitto (ETL) odottaa, että ala otetaan mukaan sitä koskevien selvitystöiden tekoon, lainsäädännön valmisteluun ja uudistusten toimeenpanoon. – Hallitusohjelmassa halutaan yhtäältä parantaa kotimaisen elintarviketeollisuuden ja -jalostuksen toimintaedellytyksiä, mutta toisaalla nakerretaan alan […]