Avainsana: ravitsemus

Ravitsemussuositusten tavoitteena on parantaa väestön terveyttä ohjaamalla ihmisiä ravitsemuksellisesti terveellisiin ruokavalintoihin. Tuoreet pohjoismaiset ravitsemussuositukset esittävät nyt ensimmäistä kertaa tieteellisiä suosituksia siitä, millainen ruokavalio on hyväksi sekä ihmisten terveydelle että ympäristölle. Uudet suositukset ohjaavat aiempaa vahvemmin kasvipohjaisten tuotteiden suosimiseen. – Kasvipohjaisten ruokien lisääminen ruokavalioon ei tarkoita pelkästään kasvipohjaista ruokavaliota. Monipuolinen ruokavalio on edelleen pätevä ohjenuora terveelliseen […]

ETL pitää tärkeänä, että elintarvikkeista esitettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelevää lainsäädäntöä ja ohjeistusta on koottu oppaaseen ja Ruokaviraston nettisivuille. Ohjeluonnos on pääpiirteittäin selkeä, mutta ETL ehdottaa ohjeeseen täsmennyksiä.

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto Ruokaviraston Ravitsemus- ja terveysväiteopas elintarvikealan yrityksille ja valvojille -ohjeluonnoksesta
  • Tags:

Kuluttajat joutuvat miettimään nyt aiempaa tarkemmin, mihin he rahansa ruokakaupassa käyttävät, sillä ruuan hinta on noussut vauhdilla sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Hintojen kallistumisesta huolimatta monien poliittisten puolueiden ohjelmissa kummittelee halu ottaa käyttöön ruuan hintaa entisestään nostava terveysperusteinen vero. Terveysvero on vain kauniimpi nimi ruokaverolle. Jo nyt ruokaa ja juomaa verotetaan Suomessa ankarasti. Valtion kassaan kertyy […]

Maksuton kouluruoka on ollut yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tunnusmerkki jo vuosikymmenten ajan. Tänä vuonna kouluruokaa nauttii päivittäin noin 900 000 lasta ja nuorta. Maa- ja metsätalousministeriön esittelemä Kouluruuan kehittämisohjelma nostaa laajasti esille kehittämistarpeet ottaen laajasti huomioon kouluruokailun ulottuvuuden niin yksilöiden, yhteiskunnan kuin ympäristön kannalta. Ohjelma vie eteenpäin suomalaista kouluruokailua, mutta ohjelmalla on myös muita tärkeitä vaikutuksia. […]

Syöminen on moniulotteinen ilmiö, josta yleensä puhutaan liian yksipuolisesti. Tavat, joilla yhteiskunta, yritykset ja yksilöt puhuvat ruuasta voivat vaikuttaa hyvinkin vahingollisesti ihmisten fyysiseen ja henkiseen terveyteen. Elintarviketeollisuudella on hieno mahdollisuus ja suuri valta luoda muutosta puhumalla ruuasta ja syömisestä vastuullisesti – jokaista ruokaa, kehoa ja mieltä kunnioittaen. Lounasvalinnan ajatellaan usein olevan pelkästään ihmisen mielihaluun perustuva […]

Terveyden edistäminen on elintarviketeollisuudelle tärkeä päämäärä. Ruokiin ja juomiin kohdistuva terveysperusteinen verotus ei kuitenkaan ole oikea keino ohjata ihmisiä kohti terveellisempää ruokavaliota. Ruokia ja juomia valmistavat yritykset haluavat tuoda ratkaisuja siihen, että ihmiset syövät terveellisesti ja voivat hyvin. Terveellinen ja monipuolinen ruokavalio tukee jaksamista, työhyvinvointia ja arkivireyden säilymistä hyvällä tasolla. Ruokiin ja juomiin kohdistuva terveysperusteinen […]

Turvalliset elintarvikkeet luovat pohjaa jokaisen hyvinvoinnille. Elintarvikealan yrityksille turvallisten tuotteiden valmistaminen on arkipäivää, sillä elintarviketeollisuus on yksi eniten säännellyistä teollisuudenaloista Euroopassa. Erityisen tarkan sääntelyn kohteena ovat lastenruuat. Hyvinvointi ja ruokailo saavat alkunsa ihmisen ensivuosina. Vauvat ja pienet lapset ovat yksi herkimpiä ruuan kuluttajaryhmiä, ja siksi on tärkeää, että vanhemmat tunnistavat lapsensa ravitsemukselliset tarpeet. Ostoskorin valinnat […]

Terveys ja hyvä ravitsemus korostuvat strategioissa sekä kestävyys- ja vastuullisuustavoitteissa niin politiikassa kuin ruoka- ja juomayrityksissä. Myös kuluttajat ovat nykyisin tiedostavia ja kiinnostuneita hyvinvoinnistaan. Ihmiset tarvitsevat terveellistä ruokaa ja juomaa voidakseen hyvin. Elintarvikeyrityksillä on suuri vastuu siitä, millaisia vaihtoehtoja suomalaisten pöytiin on tarjolla. Tuotekehityksissä työskennellään uusien terveellisien tuotteiden kehittämiseksi tai olemassa olevien tuotteiden muokkaamiseksi entistä […]

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on nimennyt tämän vuoden hedelmien ja kasvisten vuodeksi. Tuoteryhmään kuuluvat luonnollisesti myös marjat niin puutarhoista kuin metsistäkin poimittuna. FAO:n tavoite on herättää tietoisuutta ja suunnata hallinnollisia toimia hedelmien ja kasvisten kulutuksen lisäämiseksi. Samaan tavoitteeseen pyritään myös EU:n Vihreän kehityksen ohjelmassa. Hedelmät ja kasvikset kuuluvat tasapainoiseen ja terveelliseen ruokavalioon. Monille kasvipainotteinen ruokavalio […]

Mikä asia maapallolla on jokaisen ihmisen arjessa joko ilona tai murheena, työnä tai nautintona? Se voi olla myös itseilmaisun keino tai itsestään selvä ja merkityksetön, edellyttäen että sitä ylipäätään on. Vastaus on tietenkin ruoka. Ruokatottumukset muuttuvat hitaasti ja toisaalta varsin nopeasti. Perinneruuat pysyvät sukupolvelta toiselle, monet trendit taas tulevat ja menevät. Ruokasanastokin muuttuu ajassa. Viime […]

Ravitsemus saa tieteenalana ansaitsemaansa huomiota marraskuussa vietettävällä Ravitsemusviikolla. Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen ja Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen tempaus tekee aihetta tutuksi nostamalla esiin ajankohtaista tutkimusta ja ravitsemustieteilijöiden arvokasta työtä yhteiskunnassamme. Myös elintarviketeollisuus tuntee ravitsemustieteilijöiden ja -tieteen suuren arvon. Ravitsemusnäkökohdat otetaan huomioon tuotekehityksessä, sillä terveellinen ravitsemus kiinnostaa kuluttajia laajasti. Työtehtävissäni Elintarviketeollisuusliitossa olen nähnyt valtavasti esimerkkejä yritysten työstä terveellisten elintarvikkeiden […]

  • Posted in Blogi
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Ravitsemustieteilijöillä on näppinsä pelissä – myös teollisuudessa
  • Tags: ,