Avainsana: Pakkaukset

Sääntelyä pakkauksista ja pakkausjätteestä ollaan kiristämässä EU:ssa. Kaavaillut muutokset vaikuttaisivat merkittävästi elintarvikkeiden pakkaamiseen. Sääntelyyn olisi löydettävä tasapaino kustannustehokkuuden ja ympäristötavoitteiden kesken, Elintarviketeollisuusliitto painottaa. Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät parhaillaan asetusehdotusta, jolla pyritään vähentämään pakkausten määrää ja lisäämään niiden kierrätettävyyttä. Komission viime marraskuussa julkaisema ehdotus sisältää muun muassa tavoitteita tiettyjen pakkaustyyppien uudelleenkäytölle ja minimivelvoitteita kierrätysmuovin käytölle. […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan suurelle valiokunnalle, maa- ja metsätalousvaliokunnalle sekä talousvaliokunnalle valtioneuvoston U-kirjelmästä komission pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaan asetusehdotukseen. ETL:n mielestä ehdotuksen tavoitteet pakkausjätteen synnyn ehkäisemisestä, korkealaatuisen kierrätyksen edistämisestä sekä kierrätetyn materiaalin käytön lisäämisestä ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Valtioneuvoston kirjelmässä on mielestämme hyvin tunnistettu ehdotuksen keskeisimmät vaikutukset yrityksiin, kuten säännösten ennakoitavuuden merkitys yritysten investointiympäristöön. […]

VTT:n mukaan Suomessa kulutetaan vuodessa 500 miljoonaa 200 gramman jogurtti- ja rahkapurkkia ja 45 miljoonaa 250 gramman tomaattirasiaa. Yhteensä ruoka- ja juomavalmistajat laskevat markkinoille noin 140 000 tonnia pakkausmateriaaleja. – Pakkauksilla on aina ollut alallamme merkittävä rooli ja nyt tässä kiertotalouden ajassa se korostuu entisestään, johtaja Heli Tammivuori Elintarviketeollisuusliitosta sanoo. EU-lainsäädännön myötä, vuodesta 2010 lähtien, […]

  • Posted in Artikkeli
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Pakkauksen elinkaari on pitkälti elintarviketeollisuuden ja kaupan käsissä – myös kuluttajalla tärkeä rooli
  • Tags: , ,

Elintarviketeollisuusliitto on allekirjoittanut muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämiseen tähtäävän Green Deal -sopimuksen. Sopimukseen liittyivät lisäksi ympäristöministeriö, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry. Green deal -sopimuksella halutaan löytää tehokkaimmat ja yrityksille toimivimmat keinot EU:n kertakäyttöisiä muovituotteita koskevan direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Samalla vauhditetaan kertakäyttöisten muovisten annospakkausten kulutusta vähentävien ratkaisujen kehittämistä ja syntymistä. […]

Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, RASI ry ja Väriteollisuus ry ovat perustaneet uuden voittoa tavoittelemattoman yhteisön, Suomen Pakkaustuottajat Oy:n. Sen tehtävänä on hoitaa yhteisöön liittyvien pakkaajien ja pakattujen tuotteiden maahantuojien lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet, pois lukien juomapakkausten palautusjärjestelmään kuuluvat pakkaukset. Tällä hetkellä Suomessa toimii viisi pakkausten tuottajayhteisöä, jotka nyt neuvottelevat toimintojensa yhdistämisestä uuteen yhtiöön. Heinäkuussa 2021 voimaan tullut […]