Avainsana: Kiertotalous

Suomella on tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Myös elintarviketeollisuutta edustavan Valion ilmasto-ohjelmassa on tavoitteena nollata kotimaisen maidontuotannon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Lantabiokaasun tuotanto on osa Valion ilmasto-ohjelmaa. Ilmastonmuutoksen lisäksi Valion toimintaympäristössä on käynnissä murroksia, jotka vaativat ratkaisuja. Meidän on turvattava suomalaisen ruoantuotannon jatkuvuus: maatilojen kustannukset ovat historiallisen korkealla johtuen pääasiassa kohonneista lannoitteiden, energian ja […]

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on antanut lausunnon eduskunnan suurelle valiokunnalle, maa- ja metsätalousvaliokunnalle sekä talousvaliokunnalle valtioneuvoston U-kirjelmästä komission pakkauksia ja pakkausjätettä koskevaan asetusehdotukseen. ETL:n mielestä ehdotuksen tavoitteet pakkausjätteen synnyn ehkäisemisestä, korkealaatuisen kierrätyksen edistämisestä sekä kierrätetyn materiaalin käytön lisäämisestä ovat lähtökohtaisesti kannatettavia. Valtioneuvoston kirjelmässä on mielestämme hyvin tunnistettu ehdotuksen keskeisimmät vaikutukset yrityksiin, kuten säännösten ennakoitavuuden merkitys yritysten investointiympäristöön. […]

Ruokaketjussa syntyy välistämättä sivuvirtoja, jotka eivät sellaisenaan sovellu elintarvikkeina hyödynnettäväksi. Suomalainen elintarviketeollisuus kehittää kuitenkin jatkuvasti uusia vastuullisia tuotteita, joiden raaka-aineena on hyödynnetty sivuvirtoja. Tyypillisiä ruokaketjun sivuvirtoja ovat jyvien, hedelmien ja vihannesten kuoret, eläinperäiset osat ja mäski. Näitä ruoka- ja juomatuotteiden valmistuksen sivuvirtoja on totuttu hyödyntämään muun muassa eläinten rehuna, energiana sekä kierrätyslannoitteiden raaka-aineena. Kiertotalousajattelu ei […]

  • Posted in Uutinen
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Elintarvikealan kiertotalousratkaisut tarjoavat vastuullisia vaihtoehtoja myös kuluttajille
  • Tags: ,

Materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyneet elintarvikealan yritykset asettivat kolme vuotta sitten kunnianhimoisia tavoitteita ruokahävikin ja jätteiden vähentämiseksi, luonnonvarojen säästämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi. Sitoumuksessa mukana olevat elintarvikealan yritykset onnistuivat vuosina 2019-2021 vähentämään ruokahävikkiään yli 10 miljoonaa kiloa. Sitoumukseen liittyneet elintarviketeollisuuden, pakkaus- ja kaupan alan yritykset raportoivat tekemistään materiaalitehokkuustoimista ja niiden toteutuneista vaikutuksista vuosittain valtion kestävän kehityksen yhtiölle Motivalle. […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on vastannut Euroopan komission jätedirektiivin päivittämistä koskevaan kuulemiseen. Kuulemiseen liittyvässä avoimessa kommentissaan ETL nosti esiin Suomessa elintarvikealan vapaaehtoisilla sitoumuksilla aikaansaadut hyvät tulokset materiaalitehokkuuden parantamisessa. ETL:n näkemyksen mukaan toimialan vapaaehtoisia sitoumuksia tulisi tulevaisuudessa arvioida ja hyödyntää mahdollisuuksien mukaan sääntelyn vaihtoehtona. ETL:n näkemyksen mukaan myös yhdenmukaisten tuottajavastuujärjestelmien kehittäminen EU-alueella on avainasemassa materiaalien kierrätyksen lisäämisessä. Edellinen […]

Elintarviketeollisuus kantaa kortensa kekoon hävikinhallinnassa päivittäisellä suunnittelulla, huipputason osaamisella ja jatkuvalla kehittämisellä. Tänään 13.9. käynnistyneellä Hävikkiviikolla halutaan muistuttaa, että hävikin vähentäminen on yksi konkreettisimmista arjen ympäristöteoista.  Suomalaisessa elintarvikeketjussa syntyy vuosittain noin 360 miljoonaa kiloa ruokahävikkiä. Tiedetään, että valtaosa, eli noin kolmannes, ruokaketjun hävikistä syntyy kotitalouksissa. Elintarviketeollisuudesta syntyvä ruokahävikin osuus on noin viidesosa koko ketjun ruokahävikistä. Elintarviketeollisuudessa […]

Luonnonvarakeskuksen 22.6. julkaistun raportin mukaan Suomessa syntyy vuosittain 643 miljoonaa kiloa* elintarvikejätettä. Elintarvikejätteellä tarkoitetaan syömäkelvottoman (kuten kananmunien ja hedelmien kuoret tai luut) ja alun perin syömäkelpoisen ruoan eli ruokahävikin kokonaisuutta, jota ei syystä tai toisesta hyödynnetä ihmisravintona, eläinrehuna tai muuna arvokomponenttina. Noin puolet Suomen vuosittaisen elintarvikejätteen kokonaismäärästä, 351–376 miljoonaa kiloa, on ruokahävikkiä. Suurin osa (33 […]

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on antanut lausunnon valtioneuvoston periaatepäätöksestä liittyen Kiertotalouden strategiseen ohjelmaan. ETL pitää hyvänä, että valtioneuvoston periaatepäätöksellä pyritään edistämään Suomen strategisen ohjelman toteuttamista kohti kiertotaloutta. Ohjelmassa esitetyt visiot ovat kunnianhimoisia ja kannatettavia. Ohjelman tavoitteiden osalta ETL yhtyy kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön kiertotalouden strategiseen ohjelmaan jättämään eriävään mielipiteeseen ja siinä esitettyihin näkemyksiin koskien ehdotettua luonnonvaroja koskevaa […]

  • Posted in Lausunto
  • Kommentit pois päältä artikkelissa Lausunto kiertotalouden strategisen ohjelman periaatepäätöksestä
  • Tags: